Друкувати


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22.09.2021 м. Костопіль №327
 
Про визначення місця проживання малолітньої дитини

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 160, 161 Сімейного кодексу України, статтями 8, 11, 15 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання пункту 72 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги висновок служби у справах дітей міської ради від 13 вересня 2021 року № 03-16/233/21, рішення комісії з питань захисту прав дитини міської ради від 10 вересня 2021 року (протокол № 8), розглянувши заяву Федюри Олександра Володимировича, жителя міста Костополя Рівненської області, подані ним документи, із метою захисту прав та законних інтересів малолітніх дітей, виконком міської ради –

В И Р І Ш И В:

1. Уважати за доцільне визначити місце проживання малолітніх **, **року народження, ***, **року народження року народження, з батьком Федюрою Олександром Володимировичем за адресою: Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Богомольця, *.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міський голова                                                                     Євгеній ДЕНИСЮК