Друкувати


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(п'ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

12.04.2021 м. Костопіль
 
Про вступ до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст»

Керуючись ч. 2 ст. 142 Конституції України, ст. 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, ст. 15 та п. 21 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», з метою задоволення потреб Костопільської міської ради та її структурних підрозділів у розвитку електронного врядування та електронної демократії, а також для розвитку платформи електронної демократії e-DEM https://e-dem.ua, за погодженням із постійними комісіями з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту, інформаційної політики, соціального захисту, материнства та дитинства міської ради,
міська рада -

В И Р І Ш И Л А:

1. Вступити до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст».
2. Уповноважити міського голову представляти інтереси міської ради у відносинах з Місцевою Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» особисто або через визначених ним посадових осіб органів ради.
3. Укласти з Місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» Угоди про сплату вступного та щорічного членських внесків.
4. Управлінню фінансів Костопільської міської ради при внесенні змін до міського бюджету передбачити кошти для сплати:
1) вступного внеску до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» у сумі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень, 00 копійок);
2) щорічного внеску до Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» у сумі 10 020, 00 грн. (десять тисяч двадцять гривень, 00 копійок) за ІІ – ІV квартал 2021 року.
5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту, інформаційної політики, соціального захисту, материнства та дитинства.

 

Міський голова ЄВГЕНІЙ ДЕНИСЮК

 

Проєкт рішення підготував заступник міського голови Юрій КУЗНЮК
Проєкт рішення оприлюднено на офіційному вебсайті Костопільської міської ради (http://kostopil-rada.gov.ua)