Документ від 12.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

12.04.2021 м. Костопіль
 
Про виконання Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської міської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 24.12.2019 № 1307

У відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши звіт про виконання заходів Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської міської ради за 2020 рік, що були направлені на забезпечення ефективної діяльності депутатів міської ради, вирішення питань розвитку територіальної громади міста, за погодженням з постійними комісіями міської ради,
міська рада –


В И Р І Ш И Л А:


1. Звіт про виконання Програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської міської ради на 2020 рік, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 24.12.2019 № 1307 прийняти до відома (додається).
2. Рішення Костопільської міської ради від 24.12.2019 № 1307 «Про Програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської міської ради на 2020 рік» зняти з контролю, як таке, що виконано.

 

Міський голова ЄВГЕНІЙ ДЕНИСЮК


Проєкт рішення підготував секретар ради Д. Дідух
Тел. 2-22-23
Проєкт рішення оприлюднено на офіційному вебсайті Костопільської міської ради (http://kostopil-rada.gov.ua)

Додаток
до рішення Костопільської міської ради
від ______________ 2021 року № _____

ЗВІТ
про виконання заходів Програми забезпечення
депутатської діяльності депутатів
Костопільської міської ради на 2020 рік,
затвердженої рішенням Костопільської міської ради
від 24 грудня 2019 року № 1307

Програма розроблена у відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та затверджена рішенням Костопільської міської ради від 24.12.2019 № 1307.
Для забезпечення належних умов ефективної діяльності депутатів міської ради в постійних комісіях, засіданнях ради, забезпечення роботи у виборчих округах, підтримки партнерських зв’язків та співпраця з містами – побратимами, впродовж 2020 року здійснено наступні заходи та проведено видатки за рахунок коштів міського бюджету:

№ з/п Вид видатків Передбачено, грн. Використано, грн.
1. Придбання витратних матеріалів, канцелярських товарів (ручки, блокноти, папки, папір, поштові конверти, зшивання протоколів, інше), заправка картриджів. 15 000,00 14 935,80
2. Забезпечення висвітлення депутатської діяльності в засобах масової інформації. Технічна підтримка офіційного сайту міської ради в т. ч. впровадження нових веб-інструментів для надання електронних адміністративних послуг. 45 000,00 29 738,00
3. Впровадження системи електронного документообігу. 66 000,00 -
4. Забезпечення участі депутатських делегацій міської ради у представницьких заходах. Представницькі витрати під час проведення зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування інших міст України та зарубіжних країн в т. ч. організація ділових обідів. 15 000,00 15 000,00
5. Забезпечення доступу, ведення та організація роботи з Державними реєстрами в т. ч. навчання спеціалістів, виготовлення електронних ключів. 20 000,00 -
6. Організація та забезпечення роботи з надання електронних адміністративних послуг в т. ч. придбання програмного забезпечення та комп’ютерної техніки. 23 000,00 -
7. Придбання мінеральної води, посуду (стакани паперові та скляні). 6 000,00 960,00
8. Оплата транспортних послуг під час проведення виїзних депутатських днів, зустрічей, інших заходів.
Відшкодування інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю (відрядження, добові). 10 000,00 5 000,00
Всього: 200 000,00 65 633,80

Фактичні витрати за 2020 рік склали 65 633,80 грн. при затверджених видатках по Програмі в сумі 200 000,00 грн.

 

Секретар ради Давид ДІДУХ