Документ № 88 від 12.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(четверта сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2021 м. Костопіль №88
 
Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0029га в оренду, терміном на 5 (п'ять) років ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії в м. Костопіль по вул. Богдана Ступки

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статями 25,26,50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12,93,123,124,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний земельний кадастр»,наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №548 від 23.07.2010р.«Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», Постановою КМУ від 17.10.2012р. №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», розглянувши заяву ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874),беручи до уваги обґрунтування необхідності встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції та будівництва опор ПЛ-0,4кВ, викопіювання з нанесенням земельної ділянки,що пропонується до відведення в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування територій, будівництва та архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, природокористування та охорони довкілля, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати дозвіл ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0029га в оренду, терміном на 5(п'ять) років, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, а саме,ТП-10/0,4кВ від ТП-348 в м. Костопіль по вул. Богдана Ступки, за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови комунальної власності Костопільської міської ради.
2. Рекомендувати юридичній особі у десятиденний термін з дня прийняття даного рішення звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою відповідно до закону, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.
3. Проєкт землеустрою, після погодження його у порядку встановленому законодавством, подати на сесію Костопільської міської ради для затвердження та передачі земельної ділянки в оренду.
4. Встановити, що дане рішення чинне один рік з дня його прийняття. У разі не виконання даного рішення протягом зазначеного терміну, вважати його таким ,що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування територій, будівництва та архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, природокористування та охорони довкілля (голова комісії Лещик А.С.).

Міський голова                                                                         Денисюк Є.О.