Документ № 86 від 12.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(четверта сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2021 м. Костопіль №86
 
Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0778га у постійне користування Релігійній організації «Релігійна громада церкви євангельських християн-баптистів м. Костопіль» для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. Костопіль по вул. О.Лятуринської,9

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 25, 26 Закону України «Про землеустрій», статтями 12,92,122,123,125,126 Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №548 від 23.07.2010р.«Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», Постановою КМУ від 17.10.2012р. №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», беручи до уваги рішення Костопільської районної ради №703 від 28.07.2020р. «Про передачу (повернення) будівель, що розміщені за адресою м. Костопіль, вул.Лятвуринської,9»,акт приймання- передачі (повернення) нерухомого майна від 13.08.2020р.,заяву релігійної організації про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на будівлю складу від 26.08.2020р., технічний паспорт на будівлю складу від 12.10.2020р., технічний паспорт на адміністративну будівлю від 12.10.2020р., фрагмент викопіювання з плану землекористування м. Костопіль, інші правовстановлюючі документи, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування територій, будівництва та архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, природокористування та охорони довкілля, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати дозвіл Релігійній організації «Релігійна громада церкви євангельських християн-баптистів м. Костопіль» (ідентифікаційний код юридичної особи 22585277) на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0778га у постійне користування, для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в м. Костопіль по вул.О.Лятуринської,9, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Костопільської міської ради. Кадастровий номер земельної ділянки: 5623410100:02:004:0597.

2. Рекомендувати юридичній особі у десятиденний термін з дати прийняття цього рішення звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, із врахуванням всіх наявних обмежень.

3. Встановити, що дане рішення чинне протягом одного року з дня його прийняття. У разі не виконання даного рішення протягом зазначеного терміну, вважати його таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування територій, будівництва та архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, природокористування та охорони довкілля, із земельних питань і охорони довкілля (голова комісії Лещик А.С.).

Міський голова                                                              Денисюк Є.О.