Документ № 1-р від 13.01.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

13.01.2021 м. Костопіль №1-р
 
Про затвердження Порядку проведення пленарних засідань Костопільської міської ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання)

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити Порядок проведення пленарних засідань Костопільської міської ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), що додається.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря ради Дідуха Д. О..

Міський голова                                                     Є. ДЕНИСЮК

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

№ 1-р від 13 січня 2021 року 

 

ПОРЯДОК

проведення пленарних засідань Костопільської міської ради

в режимі відеоконференції

(дистанційне засідання)

 

 

1.Загальні положення

1.1. Цей порядок встановлює особливості проведення пленарних засідань Костопільської міської ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання) на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), а також основні вимоги до організації такого засідання, врахування та затвердження його результатів.

1.2. Даний Порядок розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і є механізмом реалізації законних прав мешканців територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні, що враховує їх законні інтереси, права та обов’язки на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

1.3. Пленарні засідання Костопільської міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне засідання) стосовно питань:

 • невідкладного внесення змін до місцевого бюджету;
 • невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій;
 • реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами;
 • процедурних питань, пов'язаних з такими обставинами.

1.4. Пленарні засідання Костопільської міської ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), не можуть проводитися стосовно питань, що потребують таємного голосування.

 

 1. Порядок організації

2.1. Розпорядження про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного.

2.2. Розпорядження про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті Костопільської міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів, що виносяться на розгляд засідання, з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

2.3. Костопільський міський голова приймає рішення про скликання дистанційного засідання сесії ради, час та спосіб його проведення, вносить пропозиції та формує порядок денний дистанційного засідання і головує на дистанційних засіданнях Костопільської міської ради.

2.4. У разі відсутності міського голови, або у разі неможливості прийняття його участі в дистанційному засіданні – головує на засіданні секретар міської ради.

2.5.  Перед кожним дистанційним засіданням формується список осіб, що братимуть участь у засіданні, із зазначенням їх актуальних контактних телефонів та офіційних адрес електронної пошти.

2.6. Дистанційне засідання Костопільської міської ради є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації всіх осіб, що беруть в ньому участь,  якщо в ньому бере участь більше половини  депутатів від загального складу ради.

 1. Технічне забезпечення проведення пленарного засідання

3.1. Використовувані в дистанційному засіданні сесії ради технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку. Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

3.2. Хід і результати дистанційного засідання сесії ради обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів аудіо- та відеозапису. Запис дистанційного засідання зберігається в відділі секретаріату ради.

3.3. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють проведення дистанційного засідання сесії ради, в ньому оголошується перерва з метою їх усунення та відновлення роботи.

3.4. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії ради та голосує на ньому, здійснюється секретарем міської ради.

3.5. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні сесії ради, а також надсилання матеріалів засідання, здійснюється виключно з урахуванням інформації, вказаної в п.2.5. цього Порядку.

 

 1. Порядок проведення

4.1. Рішення ради приймається на її дистанційному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради поіменним голосуванням. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4.2. Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що встановлюються особою, що головує під час дистанційного засідання.

4.3. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради проходить в алфавітному порядку прізвищ  кожним  депутатом, після оголошення початку голосування та прізвища депутата.

4.4. Голосування на дистанційному засіданні сесії ради, здійснюється депутатами ради особисто, після їх ідентифікації.

4.5. Ведення протоколу та фіксація результатів поіменного голосування здійснюється секретарем Костопільської міської ради, що перебуває в одному приміщенні з особою, що веде дистанційне засідання сесії ради. Секретар Костопільської міської ради є відповідальним за підрахунок голосів, ведення протоколу засідання та фіксацію результатів поіменного голосування.

4.6. Акти Костопільської міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні сесії ради, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Підписання та оприлюднення прийнятих на дистанційному засіданні рішень ради здійснюється  не пізніше  п’яти робочих днів від моменту завершення засідання.

 

 1. Прикінцеві положення

5.1. На проєкти рішень та рішення Костопільської міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні сесії ради, не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини  3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

5.2. Питання щодо проведення дистанційного засідання сесії ради, не врегульовані цим Порядком, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Секретар ради                                                                                 Д. Дідух