Документ № 907 від 13.10.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

13.10.2022 м. Костопіль №907
 
Про перейменування відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради на управління інфраструктури Костопільської міської ради

Керуючись статтями 26, 54 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного управління комунальною власністю та забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, енергозбереження, зв’язку і з питань бюджету, фінансів, податків планування соціально-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва,

міська рада –

                                                        В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Перейменувати відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради (ЄДРПОУ 44089711, Україна, Рівненська область, Рівненський район, вул. Незалежності, буд. 7) з «відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради» на «управління інфраструктури Костопільської міської ради» (скорочена назва – «управління інфраструктури»).
 2. Уповноважити ГАВРИЛЮКА Дмитра Юрійовича подати необхідні документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 3. Затвердити Положення про управління інфраструктури Костопільської міської ради (додаток 1).
 4. Затвердити структуру управління інфраструктури Костопільської міської ради (додаток 2).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

           В. о. міського голови                                                    Давид ДІДУХ

 

Додаток 1

до рішення Костопільської міської ради

від 13 жовтня 2022 року № 907

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління інфраструктури Костопільської міської ради

(Нова редакція)

 

 1. Загальні положення
  • Управління інфраструктури Костопільської міської ради (далі – Управління) утворюється за рішенням Костопільської міської ради (далі – Рада) та є структурним підрозділом виконавчого комітету Ради.

Повна назва: управління інфраструктури Костопільської міської ради.

Скорочена назва: управління інфраструктури.

 • Управління підконтрольне та підзвітне Раді, підпорядковане виконавчому комітету Ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 • Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням. Співпрацює із заступниками міського голови, секретарем міської ради, виконавчим комітетом, начальниками інших управлінь та відділів виконавчого комітету.
 • Структура та чисельність Управління затверджується Радою. Штатний розпис погоджується заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та затверджується міським головою Ради.
 • В Управлінні функціонує два відділи:
 • відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності;
 • відділ інспекції з благоустрою.
  • Управління є юридичною особою публічного права, має власні рахунки в органах Держказначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власний бланк.
  • Місцезнаходження Управління: Рівненська область, Рівненський район, м. Костопіль, вул. Незалежності, буд. 7.
 1. Завдання та функції Управління інфраструктури

2.1. Головними завданнями управління є:

2.1.1. Реалізація на території Костопільської міської територіальної громади державної та міської політики у сфері житлово-комунального господарства та містобудування в межах повноважень, визначених законодавчими та нормативними актами України.

2.1.2. Управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності Костопільської міської територіальної громади, в частині забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості комунальних послуг. Здійснення контролю з цих питань.

2.1.3. Організація роботи та контроль за виконанням робіт з утримання та ремонту дорожньо-мостового господарства.

2.1.4. Організація заходів з благоустрою населених пунктів Костопільської міської територіальної громади, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально - технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

2.1.5.Здійснення контролю за станом благоустрою, організація озеленення, охорони зелених насаджень і водоймищ, створення місць відпочинку громадян.

2.1.6. Аналіз стану житлово-комунального господарства  і підготовка пропозицій до проекту  бюджету міської територіальної громади  щодо  фінансування  заходів розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою населених пунктів Костопільської міської територіальної громади.

2.1.7. Забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства.

2.1.8. Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку міської ради щодо поліпшення обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою, енергозбереження.

2.1.9. Вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

2.2.1. Забезпечує згідно вимог чинного законодавства реформування житлово-комунального господарства на території Костопільської міської територіальної громади відповідно до діючих державних і міських програм на засадах прозорості та гласності.

2.2.2. Вживає заходи щодо поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду засобами обліку води, теплової енергії відповідно до завдань обласних та міських програм.

2.2.3. Здійснює контроль за обслуговуванням населення підприємствами житлово-комунального господарства.

2.2.4. Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення.

2.2.5. Здійснює контроль за виконанням заходів з благоустрою та дотриманням вимог Правил благоустрою населених пунктів міської ради.

2.2.6. Виконує функції розпорядника (головного розпорядника) бюджетними та позабюджетними коштами відповідно до чинного законодавства.

2.2.7. Готує пропозиції щодо:

2.2.7.1. Фінансування поточного, капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, дорожньо-мостового господарства,  об’єктів міського благоустрою,  міських програм розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою та житлових питань.

2.2.7.2. Перспектив соціально-економічного розвитку населених пунктів Костопільської міської територіальної громади у сфері житлово-комунального господарства.

2.2.8. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на підготовку житлового фонду, комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

2.2.9. Організовує підготовку проектів схем санітарного очищення населених пунктів.

2.2.10. Бере участь у визначенні і встановленні норм надання житлово-комунальних послуг, контролю за їх дотриманням.

2.2.11. Готує матеріали щодо розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності.

2.2.12. 3дійснює відповідно до законодавства облік житлового фонду та контроль за його використанням.

2.2.13. Видає ордери на житлові приміщення.

2.2.14. Бере участь у розробці відповідних заходів щодо утримання та проведення необхідного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, що належать до комунальної власності.

2.2.15. Забезпечує виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, утримання об’єктів житлово-комунального призначення, що належать до комунальної власності територіальної громади, в межах фінансування та контроль за їх виконанням.

2.2.16. Здійснює заходи з ремонту та утримання шляхів і вулиць населених пунктів міської ради, мостів та інших споруд в межах фінансування.

2.2.17. Бере участь в розробці правил благоустрою населених пунктів міської ради.

2.2.18. Організовує роботу місцевої комісії з обстеження зелених насаджень. Складає акти обстежень зелених насаджень, що підлягають видаленню.

2.2.19. Вживає заходів щодо ефективного використання місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища у складі місцевого бюджету.

2.2.20. Вживає заходів щодо забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

2.2.21. Здійснює закупівлю техніки, обладнання, основних засобів та інших матеріальних цінностей за бюджетні кошти з метою виконання завдань Управління.

2.2.22. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, відповідно до сфери діяльності Управління.

2.2.23. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідні заходи для вирішення порушених ними питань.

2.2.24. Вирішує інші питання, передбачені законодавством, у межах своєї компетенції.

2.2.25. Здійснює інші, делеговані міською радою, повноваження.

 1. Права Управління інфраструктури

Управління безпосередньо  має право:

3.1. Здійснювати контроль шляхом проведення перевірок за дотриманням комунальними підприємствами та громадянами вимог законодавства та нормативних актів з житлово-комунальних питань.

3.2. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3. Безкоштовно одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.5. Виступати замовником проектування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів.  

3.6. Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг необхідних для виконання своїх завдань, у порядку встановленому законодавством.

3.7. Брати участь у прийнятті в експлуатацію об’єктів закінчених будівництвом, замовником яких виступало Управління.

3.8. Укладати з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами відповідні правочини в межах наданих повноважень, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.9. Вести статистичну звітність з питань, що входять до компетенції управління та надавати її державній статистиці.

3.10. Звертатись до суду за захистом своїх прав і інтересів.

3.11. Співпрацювати з державними органами України, проектними науково-дослідними та іншими організаціями,  в  тому  числі  комерційними, установами, підприємствами та організаціями різних форм власності, об'єднаннями громадян  з  усіх  питань  житлово-комунального господарства, що підпадають під сферу повноважень Управління.

 1. Структура Управління інфраструктури Костопільської міської ради
  • Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків у порядку, визначеному законодавством України.
  • В Управлінні функціонує два відділи (далі – Відділи):
 • відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності (далі – Відділ ЖКГ);
 • відділ інспекції з благоустрою (далі – Відділ інспекції).
  • Інші посадові особи органу місцевого самоврядування Управління призначаються і звільняються з посад начальником Управління за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

На посади працівників відділів Управління призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 • Начальники Відділів підзвітні і підконтрольні начальнику Управління.
 • Начальник Управління:

4.5.1. Здійснює керівництво Управлінням і несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.

4.5.2. Визначає функціональні обов'язки працівників Управління та здійснює контроль за їх виконанням.

4.5.3. Затверджує посадові інструкції працівників Управління.

 • Працівники Управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Управління.
 • Для забезпечення виконання своїх функцій при Управлінні можуть створюватись структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства.
 • Преміювання начальника Управління здійснюється міським головою Ради за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків за результатами роботи Управління.
 1. Керівництво

Управління інфраструктури Костопільської міської ради

  • Начальник Управління:
   • Здійснює керівництво діяльністю Управління.
   • Підконтрольний та підзвітний міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
   • Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни та доручень міського голови.
   • Затверджує посадові інструкції працівників Управління та визначає ступінь їх відповідальності.
   • Призначає на посади (за результатами конкурсу) та звільняє з посади працівників Управління та його структурних підрозділів, за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
   • Координує роботу Управління з іншими виконавчими органами міської ради.
   • Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
   • Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
   • Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.
   • Бере участь у засіданнях Ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Управління.
   • Розподіляє обов’язки між працівниками Управління, очолює і контролює їх роботу.
   • Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Управлінні.
   • Подає на затвердження Ради положення про управління та внесення змін до нього.
   • Здійснює добір кадрів у Управління за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
   • Розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису Управління. Несе персональну відповідальність за фінансові правопорушення, нецільове використання бюджетних коштів.
   • Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.
   • Забезпечує доступ до публічної інформації, яка є у володінні Управління, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   • Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
   • Забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.
   • Виконує інші доручення заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
   • Преміювання начальника Управління здійснюється міським головою Ради за результатами роботи Управління та за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
   • Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 1. Завдання та повноваження відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності
  • Основними завданнями відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності є:
  • забезпечення виконання власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених чинним законодавством у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у галузі тепло- та водопостачання, енергоефективності, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Костопільської міської територіальної громади;
  • впровадження реформування сфери житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності її функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах у відповідності з встановленими нормативами та національними стандартами;
  • здійснення заходів, щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, сприяння створенню конкурентного середовища на ринку комунальних послуг з метою підвищення якості їх надання;
  • забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, комунального майна та благоустрою територій;
  • забезпечення у межах своїх повноважень дотримання підприємствами, установами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
  • розроблення та винесення на затвердження Ради, її виконавчого комітету нормативних документів, які спрямовують діяльність підприємств комунальної власності;
  • забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;
  • вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства, комунального майна та благоустрою територій населених пунктів відповідно до чинного законодавства та рішень Ради.
  • Відділ ЖКГ відповідно до покладених на нього завдань:
   • Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, комунальної власності, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проєкту міського бюджету;
   • Координує роботу, пов’язану з наданням населенню Костопільської міської територіальної громади житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;
   • Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, комунального майна, благоустрою і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;
   • Здійснює аналіз стану галузей теплопостачання, водопостачання та водовідведення;
   • Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
   • Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
   • Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
   • Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
   • Здійснює аналіз стану галузей благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами та поховання;
   • Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення території;
   • Здійснює контроль за станом благоустрою Костопільської міської територіальної громади;
   • Контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об’єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів;
   • Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою міста;
   • Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;
   • Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;
   • Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;
   • Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проєктування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проєктів благоустрою територій населених пунктів;
   • Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
   • Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території Костопільської міської територіальної громади;
   • Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
   • Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
   • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
   • Може здійснювати капітальні та поточні видатки на проведення робіт та закупівлю послуг у сфері житлово-комунального господарства та комунальної власності.
   • Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та благоустрою відповідно до законів.
  • У сфері комунального майна:
  • здійснює облік, інвентаризацію об’єктів нерухомості комунальної власності та створення відповідної електронної бази даних;
  • забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;
  • проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);
  • нараховує орендну плату за користування комунальним майном, яке є на балансі Управління, контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;
  • є орендодавцем комунального майна Костопільської міської територіальної громади в розумінні Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»
  • у разі необхідності, Управління готує претензії та інші документи для звернення до суду з метою стягнення заборгованості з орендної плати, розірвання договірних відносин тощо;
  • готує і вносить на розгляд міської ради проєкти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;
  • сприяє проведенню оцінки об’єктів комунальної власності;
  • готує та вносить на розгляд міської ради пропозиції про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;
  • бере участь у прийнятті майна до комунальної власності міської територіальної громади відповідно до рішень міської Ради;
  • вносить на розгляд Ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій міської комунальної власності;
  • контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності міської територіальної громади;
  • здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Костопільської міської територіальної громади;
  • готує проєкти рішень міської Ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;
  • готує Програму приватизації майна міської комунальної власності;
  • виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності;
  • подає на затвердження міській Раді оцінки про вартість майна, що приватизується;
  • забезпечує інформування населення міської територіальної громади про хід приватизації (у разі наявності);
  • проводить консультаційну роботу з питань приватизації;
  • представляє Раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 
  • здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності Костопільської міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.
 1. Права Відділу житлово-комунального господарства
  та комунальної власності
  • Відділ ЖКГ має право:
  • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
  • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції;
  • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  • вимагати від керівників та інших посадових осіб бюджетних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти інфраструктури Костопільської міської територіальної громади, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;
  • проводити рейди та перевірки території, об’єктів Костопільської міської територіальної громади, щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;
  • відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою;
  • відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;
  • здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;
  • здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою.
  • Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.
  • Комунальні підприємства зобов’язані надавати всю необхідну Відділу інформацію, виконувати доручення, щодо усунення виявлених недоліків, всебічно сприяти роботі Відділу, в межах поставлених йому завдань.
 1. Керівництво Відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності
  • Відділ ЖКГ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління за погодженням заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
  • Начальник Відділу:
   • Здійснює керівництво діяльністю Відділу.
   • Підконтрольний та підзвітний начальнику Управління.
   • Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни та доручень начальника Управління.
   • Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
   • Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.
   • Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.
   • Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
   • Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.
   • Забезпечує доступ до публічної інформації, яка є у володінні Відділу, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   • Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
   • Забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.
   • Виконує інші доручення начальника Управління.
   • Преміювання начальника Відділу здійснюється начальником Управління за результатами роботи Відділу ЖКГ.
   • Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 1. Завдання та повноваження відділу інспекції з благоустрою

9.1. Відділ інспекції з благоустрою відповідно до покладених на нього завдань:

- виявляє та оперативно реагує на факти порушень законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», Водного та Земельного Кодексів України, «Про рекламу», Правил благоустрою Костопільської міської територіальної громади (далі - Правила благоустрою) та іншого чинного законодавства;

- проводить рейди та перевірки територій та об'єктів населених пунктів громади щодо стану їх благоустрою;

- проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання, не залежно від форми власності та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

- здійснює складання протоколів, актів, приписів, тощо про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності;

- забезпечує подання позовів до суду (подає позови до суду) про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою тощо;

- вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населених пунктів;

- сприяє забезпеченню чистоти і порядку в населених пунктах, очищенню територій та об'єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об'єктів та елементів;

  - приймає участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведення робіт з будівництва, ремонтів та утримання територій та об'єктів благоустрою;

 - здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою населених пунктів;

- приймає участь в обговоренні проєктів благоустрою територій та об'єктів благоустрою населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд міської ради, підприємств, установ, організацій;

 - вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій населених пунктів, удосконалення Правил благоустрою;

- по дотриманню правил паркування транспортних засобів, у частині визначених чинним законодавством;

- приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції інспекції;

- залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках;

- залучає громадські формування до участі в перевірках;

- приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою;

- здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів;

- інформує міську раду та її виконавчі органи про результати рейдів та перевірок;

- готує матеріали та пропозиції на засідання колегій і нарад міської ради та її виконавчих органів з питань, що відносяться до компетенції інспекції, а також ініціює їх проведення;

- готує статті, листівки, щодо дотримання правил благоустрою, з метою розміщення в засобах масової інформації для розповсюдження серед мешканців населених пунктів;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9.2. Організація проведення перевірок:

- територій та об’єктів населених пунктів щодо стану їх благоустрою;

- на предмет додержання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері благоустрою;

- на предмет дотримання юридичними, фізичними особами та громадянами правил благоустрою в частині поводження з відходами, складуванням побутових відходів у спеціально обладнаних місцях, використанням за призначенням контейнерів для твердих побутових відходів, вивезення та складування відходів в неустановлених місцях, виявлення стихійних звалищ;

- по виявленню фактів спалювання опалого листя, гілок, побутових, будівельних та інших відходів;

- по виявленню фактів стихійної торгівлі;

- по виявленню фактів знищення або пошкодження зелених зон та насаджень;

- по додержанню правил тримання та вигулу домашніх тварин;

- складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання поза межами будівельних майданчиків на землях комунальної власності;

- порядку встановлення об'єктів зовнішньої реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо;

- щодо наявності у підприємств, установ, організацій усіх форм власності, юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення та захоронення твердих побутових відходів зі спеціалізованою організацією;

- щодо наявності у підприємств, установ, організацій усіх форм власності, юридичних та фізичних осіб договорів оренди земель комунальної власності, перевірки надходжень плати за оренду та інше;

- щодо виконання робіт по очистці від снігу, льоду, його своєчасному вивезенню, посипці протиожеледними матеріалами територій, прилеглих до підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

9.3. Здійснення контролю за:

- санітарно-технічним станом територій загального користування (вулично–дорожньої мережі, в тому числі автомобільних стоянок з інженерними та допоміжними спорудами, місць паркування та відстою автотранспорту, зупинок громадського транспорту, парків, скверів, пляжів, та інші) підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- прибудинковими територіями, які знаходяться у власності або користуванні підприємств, установ об’єднань та організацій усіх форм власності, юридичних та фізичних осіб, прилеглих до їх об'єктів земельних ділянок та закріплених територій;

- будівлями та спорудами інженерного захисту;

- дотриманням встановлених термінів проведення земляних робіт при будівництві, реконструкції об’єктів, прокладці та ремонті інженерних комунікацій суб’єктами господарювання усіх форм власності, юридичними та фізичними особами на території громади, відновлення порушених елементів благоустрою та їх якістю;

- виконанням заходів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою громади.

9.4. Сприяння забезпеченню чистоти та порядку у населених пунктів, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, безхазяйного майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів.

9.5. Збір та узагальнення інформації з передачею у відповідні управління, установи та організації для аналізу та вжиття дієвих заходів.

9.6. Розгляд в межах своєї компетенції, звернень громадян, підприємств, установ та організацій, проведення прийому громадян, вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

 • Права відділу інспекції з благоустрою

10.1. Відділ інспекції має право:

- проводити рейди та перевірки територій та об'єктів благоустрою населених пунктів Костопільської міської територіальної громади щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

- складати протоколи, акти, приписи, попередження, рекомендації, тощо про порушення законодавства у сфері благоустрою для притягнення винних до адміністративної відповідальності з подальшою передачею протоколів до визначених органів для вирішення питання застосування штрафних санкцій;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на Інспекцію завдань;

- залучати в установленому порядку громадське формування, громадських інспекторів з благоустрою, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Інспекції;

- надавати методичну допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об'єктів благоустрою Костопільської міської територіальної громади щодо стану їх благоустрою;

- здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів Костопільської міської територіальної громади;

- подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою Костопільської міської територіальної громади, удосконалення правил благоустрою Костопільської міської територіальної громади;

- брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій, що утворюються Костопільською міською радою та її виконавчим комітетом;

- надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства в межах своїх повноважень.

 • Керівництво відділом інспекції з благоустрою
  • Відділ інспекції з благоустрою очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління за погодженням заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
  • Начальник Відділу інспекції:
   • Здійснює керівництво діяльністю Інспекції.
   • Підконтрольний та підзвітний начальнику Управління.
   • Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни та доручень начальника Управління.
   • Координує роботу Інспекції з іншими виконавчими органами міської ради.
   • Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Інспекції, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
   • Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.
   • Бере участь у засіданнях Ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Управління.
   • Розподіляє обов’язки між працівниками Інспекції, очолює і контролює їх роботу.
   • Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Інспекції.
   • Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Інспекції.
   • Забезпечує доступ до публічної інформації, яка є у володінні Інспекції, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
   • Забезпечує дотримання працівниками Інспекції правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
   • Забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.
   • Виконує інші доручення начальника Управління.
   • Преміювання начальника Інспекції здійснюється начальником Управління за результатами роботи Відділу інспекції з благоустрою.
   • Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 • Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності Управління
  • Управління фінансується за рахунок коштів бюджету міської ради, які виділені на його утримання.
  • Джерелами фінансування Управління є кошти міського бюджету, інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.
  • Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.
   • Рада створює умови для ефективної праці працівників Управління, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Управління завдань.
   • Для створення умов та забезпечення роботи Управління має право на придбання, оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, має право користуватись послугами підприємств, установ та організацій або фізичних осіб.
 • Прикінцеві положення
  • Зміни та доповнення до цього Положення вносяться з ініціативи міського голови, заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, начальника Управління.
  • Ліквідація або реорганізація Управління проводиться згідно з чинним законодавством України, за відповідним рішенням Ради.
  • Управління є неприбутковою організацією, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом.

В. о. міського голови                                                    Давид ДІДУХ


 

Додаток 2

до рішення Костопільської міської ради

від 13 жовтня 2022 року № 907

 

 

Структура управління інфраструктури Костопільської міської ради


з/п

Назва посади в управлінні інфраструктури Костопільської міської ради

Кількість штатних посад

1.               

Начальник Управління

1

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності

2.               

Начальник Відділу

1

3.               

Головний бухгалтер

1

4.               

Юрисконсульт

1

5.               

Головний спеціаліст

1

Відділ інспекції з благоустрою

6.               

Начальник Відділу

1

7.               

Головний спеціаліст

1

РАЗОМ:

7

В. о. міського голови                                                    Давид ДІДУХ