Документ № 811 від 09.09.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

09.09.2022 м. Костопіль №811
 
Про внесення змін до програми підтримки статутної діяльності громадської організації «Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний промінь» на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 12.10.2021 № 447

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», з метою надання фінансової та матеріальної підтримки громадській організації «Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний промінь» для виконання статутної діяльності та за погодженням із постійними комісіями міської ради,

міська рада -

 

                                                                    В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити зміни до програми підтримки статутної діяльності громадської організації «Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний промінь» на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 12.10.2021 № 447, виклавши розділи 4 та 7 у новій редакції, що додаються.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілу обов’язків та на постійні комісії міської ради відповідно до визначених функцій.

 

 

           В. о. міського голови                                                        Давид ДІДУХ

Додаток

до рішення Костопільської міської ради

від 9 вересня 2022 року № 811

 

 

  1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, затверджені рішенням Костопільської міської ради на відповідний рік.

Всього на виконання передбачених Програмою заходів необхідно 146,0 тис. грн., в тому числі: на 2021 рік – 70,0 тис. грн., на 2022 рік – 76,0 тис. грн.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головним розпорядником коштів – Костопільською міською радою або її структурними підрозділами, на які відповідно до законодавства України покладено виконання державної політики у сфері соціального захисту населення.

Виконавець Програми - громадська організація «Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний промінь».

  1. Заходи щодо підтримки статутної діяльності громадської організації

«Спілка батьків дітей та молоді з інвалідністю «Сонячний промінь»

 

№ з\п

Найменування заходу

Орієнтований обсяг фінансування, грн.

2021 рік

2022 рік

Кошти міського бюджету

Кошти міського бюджету

1.

Оплата комунальних послуг

39 000,00

39 000,00

2.

Придбання продовольчих подарунків до Міжнародного дня захисту дітей

2 500,00

2 500,00

3.

Придбання подарунків для проведення Дня іменинника

2 500,00

2 500,00

4.

Придбання роздаткових матеріалів для пошиття екосумок

5 000,00

5 000,00

5.

Придбання роздаткових матеріалів для виготовлення декоративних свічок

6 000,00

6 000,00

6.

Придбання матеріалів для проведення поточних ремонтних робіт

15 000,00

15 000,00

7.

Визначення ринкової вартості нерухомого майна для цілей оренди

0,00

6000,00

Всього:

70 000,00

76 000,00

 

 

               В. о. міського голови                                                Давид ДІДУХ