Документ від 12.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

12.08.2022 м. Костопіль
 
Про винесення на громадське обговорення проєкту рішення «Про реорганізацію , ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти Костопільської міської ради

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 25, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 32  Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 13  Закону України «Про освіту», враховуючи Постанову КМУ №996 від 03 листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»,

міська рада -

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради винести на громадське обговорення проєкт рішення «Про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти Костопільської міської ради» (додаток 1).
 2. Провести громадське обговорення щодо закладів загальної середньої освіти визначених п.1-6 проєкту рішення «Про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти Костопільської міської  ради»:
 • в онлайн режимі шляхом направлення звернень та пропозицій щодо питання громадського обговорення в електронному вигляді на електронну пошту osvita_kostotg@ukr.net;
 • у письмовому вигляді за допомогою поштового зв’язку на юридичну адресу: 35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 7;
 • шляхом залишення звернень та пропозицій у скриньках, розміщених на території відповідних старостинських округів.
 1. Створити робочу групу для розгляду пропозицій громадськості щодо проєкту рішення «Про реорганізацію , ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти Костопільської міської ради» (додаток 2).
 2. Iнформацiю про проведення публiчного громадського обговорення оприлюднити на офiцiйному вебсайтi Костопільської міської ради  та на дошках оголошень у відповідних старостинських округах(додаток 3).
 3. Встановити терміни подачі письмових (електронних) пропозицій щодо предмету обговорення до 18 серпня 2023 року (включно).
 4. Встановити, що пропозицiї, наданi пiсля закiнчення встановленого строку, а також розповсюдженi через соцмережi, до уваги братися не будуть.
 5. Старостам відповідних старостинських округiв забезпечити збiр звернень та пропозицiй щодо предмету громадського обговорення вiд громадян територiальної громади (шляхом встановлення скриньок, надання доступу до мережi Інтернет) використовуючи технiчнi можливостi старостинських округiв щодо здiйснення комунiкацiї мiж мешканцями громади та робочою групою) з подальшим наданням зiбраних матерiалiв для опрацювання робочiй групi.
 6. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради :
  • Забезпечити iнформування громадськостi про нормативнi, фiнансовi, соцiально- економiчнi передумови доцiльностi упорядкування мережi закладiв освiти Костопільської міської територіальної громади .
  • Органiзувати реестрацiю звернень та пропозицiй щодо предмету громадського обговорення.
 7. Робочій групі :

9.1.Узагальнити звернення та пропозицiї громадськостi щодо предмету громадського обговорення.

9.2. За результатами публiчного громадського обговорення пiдготувати звiт, в якому зазначити, змiст проєкту, що виносився на обговорення, iнформацiю про осiб та їx кiлькiсть, якi надали свої пропозицiї щодо предмету обговорення, iнформацiю про звернення та пропозицiї, що надійшли в ходi громадського обговорення, iз зазначенням автора пропозицiї.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, духовності і культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та туризму Костопільської міської ради.

           Міський голова                                                                Євгеній ДЕНИСЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 25, пункту 30 частини статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 32  Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 13, 25 та статті 66, підпункту 13 пункту 3 розділу XII  Прикінцевих та перехідних положень  Закону України «Про освіту», враховуючи Постанову КМУ №996 від 03 листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та на виконання Програми розвитку освіти Костопільської міської ради на 2022-2024 роки, що затверджена рішенням Костопільської міської ради № 485 від 07 грудня 2021 року управління освіти, культури,молоді та спорту Костопільської міської ради ініціює проєкт рішення «Про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти Костопільської міської  ради».

Відповідно до статті 32 Закону:

- мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства;

- рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради;

- рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські ради (міст з  населенням більше 50 тисяч).

Мета та завдання прийняття рішення

Цей проєкт підготовлений з метою поступової трансформації мережі закладів загальної середньої освіти  Костопільської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна характеристика і основні положення рішення

Проєктом рішення пропонується провести  оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти у громаді міста Костопіль на 2022-2024 роки, згідно Програми розвитку освіти Костопільської міської ради на 2022-2024 роки ,що затверджена рішенням Костопільської міської ради № 485 від 07 грудня 2021 року.

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти громади відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів.

У разі реорганізації закладу загальної середньої освіти управління освіти

Костопільської міської ради забезпечить учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Прогноз наслідків прийняття рішення

Прийняття та реалізація цього проєкту забезпечить:

- здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти територіальної громади м.Костопіль у відповідність до вимог чинного законодавства України;

- створення ефективної, доступної і спроможної мережі початкових шкіл і гімназій;

- формуванням мережі ліцеїв, які за умови наявності стандарту профільної середньої освіти, відповідної типової освітньої програми та на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України зможуть з 2027 року запровадити трирічні освітні програми в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;

- створення умов для індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів освіти, їх самореалізації, вибору професії та оволодіння ключовими компетентностями, необхідними для успішної самореалізації, соціалізації, подальшої трудової діяльності.

Начальник управління                                                                 Олена ДІДУХ

Додаток 1

до рішення Костопільської міської ради

від ___ серпня 2022 року № ____

 

 

 

 

 
   


УКРАЇНА

КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (__________________________)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від _____________ року                                                                ПРОЄКТ

Про реорганізацію , ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти

Костопільської міської  ради

____________________________________

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 25, пункту 30 частини статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 32  Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 13, 25 та статті 66, підпункту 13 пункту 3 розділу XII  Прикінцевих та перехідних положень  Закону України «Про освіту», враховуючи Постанову КМУ №996 від 03 листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з метою  забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства, через недостатню наповненість класів шкіл, із метою ефективного використання бюджетних коштів, у рамках формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, що відповідає потребам населення в наданні освітніх послуг із врахуванням соціальних, географічних та економічних умов,

міська рада -

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Понизити ступінь Великомидського ліцею Костопільської міської ради (35012, пров.Шкільний, 7, с. Великий Мидськ, Рівненський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 24170706) до Великомидської гімназії Костопільської міської ради з 01 вересня 2023 року.
  • Змінити найменування Великомидського ліцею Костопільської міської ради на «Великомидська гімназія Костопільської міської ради» (35012, провул.Шкільний,7, с. Великий Мидськ, Рівненський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 24170706).
 2. Понизити ступінь Малостидинського ліцею Костопільської міської ради (35014, вул.Сільська,1, с. Малий Стидин, Рівненський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 24173314) до Малостидинської гімназії Костопільської міської ради з 01 вересня 2023 року.
  • Змінити найменування Малостидинського ліцею Костопільської міської ради із структурними підрозділами на «Малостидинська гімназія Костопільської міської ради» (35014, вул.Сільська,1, с. Малий Стидин, Рівненський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 24173314).
 3. Реорганізувати Малостидинську гімназію Костопільської міської ради (із структурними підрозділами) шляхом приєднання до Яполотьського ліцею Костопільської міської ради після проведення реєстраційних дій, пов’язаних із п.2 цього рішення.
  • В зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання припинити діяльність Малостидинської гімназії Костопільської міської ради, юридична адреса: (35014, вул.Сільська,1, с. Малий Стидин, Рівненський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 24173314).
  • Змінити найменування закладу освіти з «Малостидинська гімназія Костопільської міської ради» на «Малостидинська філія Яполотьського ліцею Костопільської міської ради»
 4. Реорганізувати Пеньківську гімназію Костопільської міської ради (із структурними підрозділами) шляхом приєднання до Пісківського ліцею імені Героїв-земляків Костопільської міської ради.
  • Змінити найменування закладу загальної середньої освіти із «Пеньківська гімназія Костопільської міської ради» на «Пеньківська філія Пісківського ліцею імені Героїв-земляків Костопільської міської ради».
 5. Реорганізувати Великостидинську гімназію Костопільської міської ради (із структурними підрозділами) шляхом приєднання до Маломидського ліцею Костопільської міської ради .
  • В зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання припинити діяльність Великостидинської гімназії Костопільської міської ради, юридична адреса: 35015, с.Великий Стидин, Рівненський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 22587483.
  • Змінити найменування закладу освіти з «Великостидинська гімназія Костопільської міської ради» на «Великостидинська філія Маломидського ліцею Костопільської міської ради»
 6. Реорганізувати Великомидську гімназію Костопільської міської ради (із структурними підрозділами) шляхом приєднання до Маломидського ліцею Костопільської міської ради .

6.1 В зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання припинити діяльність Великомидської  гімназії Костопільської міської ради, юридична адреса: 35012, пров.Шкільний, 7, с. Великий Мидськ, Рівненський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 24170706.

6.2. Змінити найменування закладу освіти з «Великомидська гімназія Костопільської міської ради» на «Великомидська філія Маломидського ліцею Костопільської міської ради»

 1. Реорганізувати початкову школу №9 Костопільської міської ради шляхом приєднання до Костопільського ліцею №1 Костопільської міської ради .
  • Змінити найменування закладу освіти із «Початкова школа №9 Костопільської міської ради» на «Початкова школа - філія Костопільського ліцею №1 Костопільської міської ради» .
 1. Начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Олені ДІДУХ :

8.1. попередити керівників закладів освіти  згаданих у п.1-2 про зміни умов праці  відповідно до ст.40 КЗпП України, про скорочення штату у зв’язку із перепрофілюванням, у п.3-7 про зміни умов праці  відповідно до ст.40 КЗпП України у зв’язку із реорганізацією .

9.Директорам закладів , визначених п.1-7 здійснити попередження працівників закладів освіти, що підлягають реорганізації про їх можливе вивільнення після закінчення процесу реорганізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.Створити ліквідаційну комісію із реорганізації закладів визначених у п.3-7 цього рішення .

11.Головам утворених комісій з реорганізації юридичних осіб провести всі необхідні дії згідно чинного законодавства України, а саме:

 • провести реорганізацію юридичних осіб в передбачені законодавством терміни;
 • надати державному реєстратору документи встановлені законодавством, для проведення реорганізації юридичних осіб;
 • провести інвентаризацію майна реорганізованих юридичних осіб;
 • скласти та затвердити передавальні акти;
 • вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на реорганізацію юридичних осіб.
 1. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється шляхом реорганізації (приєднання), два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

13.Уповноважити керівників закладів загальної середньої освіти, що реорганізовуються  розробити проєкти Статутів, штатних розписів відповідно до штатних нормативів закладів таких типів, у новій редакції  .

14.Організацію виконання  цього рішення покласти на начальника управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради Олену ДІДУХ та директорів закладів загальної середньої освіти, що реорганізуються.

15.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, науки, духовності і культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та туризму Костопільської міської ради.

 

 

      Міський голова                                                            Євгеній ДЕНИСЮК

 

Додаток 2

до рішення Костопільської міської ради

від ___ серпня 2022 року № ____

 

 

Склад робочої групи

Голова комісії: 

Герук Сергій Олексійович   

 заступник  міського  голови        

Члени комісії :

Дідух Олена Олексіївна    

начальник управління освіти, культури,               молоді та спорту Костопільської міської ради

Глудик Тарас Вікторович

депутат мiської ради, голова комісії з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціально - економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва Костопільської міської ради

Макарова Тетяна Володимирівна

депутат міської ради, голова комісії з питань освіти, науки, духовності і культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та туризму Костопільської міської ради

Валюченко  Ірина Володимирівна

начальник управління фінансів Костопільської міської ради  

Савчук Микола Миколайович

начальник відділу документообігу та кадрової роботи Костопільської міської ради -юрист

Ярошик  Марія Миколаївна

Староста Маломидського старостинського округу

Хомич Людмила Іванівна

Староста Малостидинського  старостинського округу

Орлинський Сергій Юрійович

Староста Пеньківського  старостинського округу

 

        Міський голова                                                              Євгеній ДЕНИСЮК

 

Додаток 3

до рішення Костопільської міської ради

від ___ серпня 2022 року № ____

 

 

 

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення (слухання) щодо реорганізації, ліквідації та перепрофілювання (зміни типу) закладів освіти Костопільської міської ради

Найменування організатора громадського обговорення (слухань)- Костопільська міська рада.

Проблемне питання: врахування думки жителів сільської місцевості Костопільської міської територіальної громади щодо реорганізації, ліквідації, перепрофілювання закладів освіти.

Соціальні групи населення на які поширюватиметься дія прийнятого рішення: жителі сільської місцевості Костопільської територіальної громади.

 Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєкту рішення про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів  загальної середньої освіти Костопільської міської ради, формування стратегічних цілей розвитку, перспективної, оптимальної , спроможної мережі закладів загальної середньої  освіти Костопільської міської ради на 2023-2024 роки .

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

 • «Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності приймає його засновник (засновники)».
 • «Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства».
 • «Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради».
 • «Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення».

Відповідно до Конституції України (стаття 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

 

 

Закону України «Про освіту»: (стаття 25):

«Засновник закладу освіти зобов’язаний: у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти».

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону.

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування у колективі однолітків, формувати лідерські якості, інтелектуальні, творчі , спортивні здібності тощо. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні.

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації та закриття шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти стали напівпорожніми.

Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу освітньої субвенції та утримання таких шкіл (оплату за енергоносії, зарплату технічному персоналу громада платить із власного бюджету) та переведення дітей до більших шкіл для забезпечення кращих умов навчання завдяки вивільненим коштам.

Перелік закладів загальної середньої освіти Костопільської міської територіальної громади

розрахункова наповнюваність класів(РНК) =20, фактична наповнюваність класів (ФНК)= 19,6

 

ЗЗСО з ФНК більш ніж 21 (РНК + 1)

7

31,8%

4 522

75,0%

ЗЗСО з ФНК від 19 до 21

1

4,5%

258

4,3%

ЗЗСО з ФНК менш ніж 19 (РНК - 1)

14

63,6%

1 246

20,7%

ЗЗСО без класів

0

     

На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні, знижується народжуваність, відповідно, зменшується кількість учнів, особливо старшої школи. У той же час, саме наповнюваність класів є основною складовою розрахунку освітньої субвенції, яка визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і, яка передбачена, виключно на заробітну плату педагогічних працівників.

 

 

Назва ЗЗСО

 

 

 

Кількість учнів

 

 

 з них за    індивід.   формою

 

 Кількість класів

 

 

 

  ФНК

   

Костопільський ліцей №5

845

2

30

28,2

Костопільський ліцей №4

597

0

23

26,0

Костопільський ліцей № 3

791

0

31

25,5

Костопільський ліце №1 ім.Т.Г.Шевченка

654

0

27

24,2

Костопільський ліцей №2

481

2

21

22,9

Костопільський ліцей №6

749

0

33

22,7

Костопільська гімназія №8

405

4

18

22,5

Пісківський ліцей імені Героїв-земляків

258

3

13

19,8

Великолюбаський ліцей

264

4

16

16,5

Костопільська початкова школа №9

55

0

4

13,8

Яполотьський ліцей

206

1

15

13,7

Трубицька філія Великолюбаського ліцею

Костопільської міської ради

 

13

 

0

 

1

 

13,0

 

Великомидський ліцей

115

0

11

10,5

Маломидський ліцей

101

4

10

10,1

Корчівська філія Великолюбаського ліцею

Костопільської міської ради

 

29

 

4

 

3

 

9,7

 

Гутянський ліцей

106

1

11

9,6

Космачівська філія Великолюбаського ліцею

9

0

1

9,0

Пеньківська гімназія

53

12

6

8,8

Великостидинська гімназія

68

4

8

8,5

Малостидинський ліцей

84

13

10

8,4

Золотолинська ЗОШ І - ІІІ ступенів

83

0

11

7,5

Жалинська гімназія

60

4

8

7,5

                   

Вартість утримання одного учня в Маломидському ліцеї Костопільської міської ради становить 51011  грн., середня наповнюваність -10,1.

Вартість утримання одного учня в Малостидинському  ліцеї Костопільської міської ради становить 57640  грн., середня наповнюваність -8,4

Вартість утримання одного учня в Пеньківській гімназії Костопільської міської ради становить 68570  грн., середня наповнюваність - 6,6.

Слід зазначити, що школи із такою  низькою наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами. Жоден із класів згаданих навчальних закладів не відповідає мінімальному рівню наповнюваності, що тягне за собою утворення дефіциту освітньої субвенції.

Костопільська міська рада витрачає чималі кошти на опалення напівпорожніх приміщень шкіл, хоча могла б вкладати їх у енергоефективні заходи та спрямовувати на проєкти розвитку освітньої галузі.

 Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, виносимо на громадське обговорення питання реорганізації закладів освіти.

Отже, можливі варіанти вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Костопільської міської ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

 1. Відповідно до вище перерахованих нормативних актів провести оптимізацію закладів освіти , засновником яких є Костопільська міська рада, наступним чином:
 • понизити ступінь Великомидського ліцею Костопільської міської ради до Великомидської гімназії Костопільської міської ради;
 • реорганізувати Малостидинський ліцей у Малостидинську гімназію Костопільської міської ради;
 • понизити ступінь Малостидинського ліцею Костопільської міської ради до Малостидинської гімназії Костопільської міської ради;
 • реорганізувати Малостидинську гімназію у Малостидинську філію Яполотьського ліцею Костопільської міської ради;
 • реорганізувати Пеньківську гімназію (із структурними підрозділами) шляхом приєднання до Пісківського ліцею імені Героїв-земляків Костопільської міської ради;
 • реорганізувати Великостидинську гімназію Костопільської міської ради (із структурними підрозділами) шляхом приєднання до Маломидського ліцею Костопільської міської ради.

Окремо зазначаємо, що довіз учнів 10-11 класів  зазначених вище закладів освіти забезпечено плановими перевезеннями спеціалізованим транспортом, згідно договорів укладених з перевізниками по визначених маршрутах.

Формат проведення громадського обговорення

Громадське обговорення закладів загальної середньої освіти визначених п.1- 6 проєкту рішення «Про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти Костопільської міської  ради» проводитиметься:

 • в онлайн режимі шляхом направлення звернень та пропозицій щодо питання громадського обговорення в електронному вигляді на електронну пошту osvita_kostotg@ukr.net;
 • у письмовому вигляді за допомогою поштового зв’язку на юридичну адресу: 35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 7;
 • шляхом залишення звернень та пропозицій у скриньках, розміщених на території відповідних старостинських округів.

Для участі в обговоренні запрошуються усі жителі сільської місцевості Костопільської територіальної громади .

Місцезнаходження, адреса електронної пошти,номер телефону організатора громадського обговорення,за якими можна отримати консультації з питань, що винесено на громадське обговорення : Костопільська міська рада,  м.Костопіль, вул.Незалежності,7, тел.(03657) 2-10-39, е-mail: osvita_kostotg@ukr.net.

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення : Герук Сергій Олексійович - заступник голови Костопільської міської ради.  Контактна особа- Дідух Олена Олексіївна –начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Костопільської міської ради.