Документ від 11.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

11.08.2022 м. Костопіль
 
Про надання дозволу КП «УК «Костопільське БЖКП» КМР на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Розглянувши звернення комунального підприємства «Управляюча компанія «Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство» Костопільської міської ради (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - 31650754; юридична адреса: м.Костопіль, вул. Грушевського, 4) від 04.08.2022 №246/02-5, відповідно до статей 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежах до бюджету комунального підприємства, виконком міської ради –

                                                                     В И Р І Ш И В:

 

  1. Надати дозвіл комунальнму підприємству «Управляюча компанія «Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство» Костопільської міської ради код ЄДРПОУ 31650754 (далі – КП «УК «Костопільське БЖКП» КМР) на отримання кредитного ліміту на  поточний рахунок від  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на наступних умовах:

а) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати
100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

б) зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного договору;

в)  відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 16,5 % (шістнадцять цілих п’ять десятих) річних, відсотки у разі непогашення кредиту упродовж 30 днів з дати початку безперервного періоду, починаючи з 31-го дня після дати закінчення періоду, у котрому дебетове сальдо підлягало обнуленню (з моменту виникнення простроченої заборгованості): 33% (тридцять три  відсотки) річних.

г) комісії: Комісія за користування кредитним лімітом (сплата щомісячно 1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць — 0,3%

  1. Надати повноваження директору КП «УК «Костопільське БЖКП» КМР МАКАРОВУ Павлу Вікторовичу на укладання та підписання від імені підприємства з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідних супроводжуючих правочинних документів та документів пов’язаних з отриманням кредиту.
  2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

           Міський голова                                                                   Євгеній ДЕНИСЮК