Документ № 779 від 05.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

05.08.2022 м. Костопіль №779
 
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 07.12.2021 №494 (із змінами) та затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням Костопільської міської ради від 23.12.2021 № 583 (із змінами)

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради від 03 серпня 2022 року № 1536/01-12/22 щодо внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 07.12.2021 № 494 (із змінами) та затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням Костопільської міської ради від 23.12.2021 № 583 (із змінами), керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 89 Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України з метою фінансового забезпечення охорони здоров’я, впровадження у діяльності КНП «Костопільська БЛІЛ» КМР медичної практики, спрямованої на збереження, поліпшення на відновлення здоров’я населення міської територіальної громади, здійснення іншої діяльності у сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення діагностики та лікування хвороб, чи інших розладів здоров’я, зокрема і подолання наслідків, спричинених пандемією коронавірусної інфекції та за погодженням із постійними комісіями з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і з питань освіти, науки, духовності і культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та туризму міської ради,

міська рада –                                                                              

                                                            В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Костопільської міської ради від 07.12.2021 № 494 (із змінами, затвердженими рішеннями Костопільської міської ради від 30.06.2022 № 749 та 13.07.2022 № 764 ), виклавши її в новій редакції, що додається (додаток 1).
  2. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на 2022 рік, затвердженого рішенням Костопільської міської ради від 23.12.2021 № 583 (із змінами, затвердженими рішеннями Костопільської міської ради від 30.06.2022 № 749 та 13.07.2022 № 764), в частині коштів, які надходять (виділяються) з міського бюджету, у новій редакції, що додається (додаток 2).
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та на постійні комісії Костопільської міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і з питань освіти, науки, духовності і культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

 

   Секретар ради                                                         Давид ДІДУХ

Додаток 1

до рішення Костопільської міської ради

від 5 серпня 2022 року № 779

ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

комунальноГО некомерційноГО підприємствА

«КОСТОПІЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» КОСТОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2022-2024 РОКИ

(в новій редакції)

 

м. Костопіль – 2022


 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Костопільська міська рада,

Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»Костопільської міської ради

5.

УчасникиПрограми

Костопільська міська рада,

Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього: 52383,5 тис. грн.

Бюджетні кошти: 52383,5тис. грн.

 

Загальні положення

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів національного багатства.

Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна та стаціонарна допомога. Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від серцево-судинних захворювань, онкології, туберкульозу, бронхолегеневої патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень потребує пошуку нових ресурсів, використання високих технологій, подальшого розвитку науки, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (далі – КНП «Костопільська БЛІЛ» КМР). Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення.

Програма фінансової підтримкиКНП «Костопільська БЛІЛ» КМР на 2022-2024 роки орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги жителям громади, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

 

  1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Одним із пріоритетних напрямків діяльності КНП «Костопільська БЛІЛ» КМР є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно до законодавчих актів України.

Щорічно галузь охорони здоров’я недофінансовується до потреби. Не є виключенням і КНП «Костопільська БЛІЛ» КМР. Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма – проблема фінансового характеру –нестача коштів на оплату поточних та капітальних видатків. Дефіцит фінансового ресурсу погіршить подальшу роботу КНП «Костопільська БЛІЛ» КМР, в тому числі роботу з утримання кваліфікованого персоналу –забезпечення стимулюючих виплат заробітної плати, покращання матеріально-технічної бази, проведення ремонтів тощо.

На покращення якості медичної допомоги впливають не лише впровадження нових інноваційних методів лікування та закупівля сучасного медичного обладнання, а й матеріальна мотивація праці медичних працівників, безпечне перебування пацієнтів у поліклінічному та стаціонарних приміщеннях, безпечне перебування пацієнтів у поліклінічному та стаціонарних приміщеннях, безпечні умови праці персоналу. Досягнення даної мети можливо також за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення повноцінного функціонування некомерційного комунального підприємства, необхідні кошти для грошового стимулювання (оплати праці з нарахуваннями) працівників КНП «Костопільська БЛІЛ» КМР; оплати робіт та послуг, в тому числі комунальних; встановлення пожежної сигналізації, заміна трубопроводу системи опалення, поточний ремонт даху, проведення поточних ремонтів приміщень і комунікацій, оплата земельного податку та рентних платежів, відшкодування Пенсійному фонду за виплати пенсій працівникам, що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці, капітальні ремонти приміщень.

Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для запровадження фінансування за рахунок додаткової фінансової підтримки, в тому числі з місцевого бюджету.

  1. Визначення мети Програми

Основною метою створення Програми є фінансове забезпечення надання у 2022-2024 роках вторинної медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечення потреб населення у загальній, спеціалізованій та кваліфікованій поліклінічній (консультативно-діагностичній) та стаціонарній медичній допомозі за профілем, відповідно до спеціалізації лікувального закладу, здійснення консультативного прийому населення, а також реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я.

  1. Основні завдання та стратегічні напрямки Програми

Основним завданням Програми є надання кваліфікованої поліклінічної, консультативної, діагностичної, стаціонарної медичної допомоги населенню, а саме шляхом:

-впровадження системи безпеки пацієнтів при перебуванні в закладі охорони здоров’я;

-удосконалення лікувального-діагностичного процесу;

- надання якісної медичної допомоги згідно з протоколами та стандартами Міністерства охорони здоров’я України;

- забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення;

-укріплення та оновлення матеріально-технічної бази відповідно до табелів оснащення;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами КабінетуМіністрівУкраїни та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування.

  1. Фінансова підтримка виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених в міському бюджеті на охорону здоров’я, за рішенням міської ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної Програми, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Забезпечення цієї Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;

— надання підприємством платних послуг;

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини територіальної громади;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством відповідно до Статуту, в тому числі на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2022-2024 роки (додаток 1).

Головним розпорядником коштів виступає Костопільська міська рада.

  1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

-покращити матеріально-технічну базу підприємства;

-забезпечити своєчасність розрахунків та недопущення виникнення заборгованості підприємства;

- здійснення в більшій мірі використання коштів Національної служби здоров’я України безпосередньо на медичні потреби (не витрачаючи їх на господарські цілі).

В результаті реалізації Програми населення Костопільської міської територіальної громади отримуватиме медичні послуги в КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на кращому рівні.

 

 

Секретар ради                                                             Давид ДІДУХ


Додаток 1

до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради на 2022-2024 роки

План заходів комплексної програми фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства

«Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради

на 2022 -2024роки

 

з/п

Наймену-вання заходів

Виконавці програми

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Загаль-ний обсяг

2022-2024

Термін викона-ння, роки

Очікувані результати

За роками виконання

2022

2023

2024

 
 

Заг. Фонд

Спец. Фонд

Заг. Фонд

Спец. Фонд

Заг. Фонд

Спец. Фонд

Матеріально-технічне забезпечення

1.

Встановлен ня огорожі (паркан)

Міська рада,КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

1056,0

         

1056,0

2022-2024

Покращання умов для збереження майна підприємства

Оплата послуг

2.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (оплата водовідведен ня, електроене-ргії, тверде паливо,вивезення твердих побутових відходів)

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

6995,0

 

7102,5

 

7457,6

 

21555,1

2022-2024

Створення умов для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню

3.

Встановлення пожежної сигналізації у терапевтичному відділенні

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

312,0

         

312,0

2022-2024

Підвищення системи безпеки під час перебування пацієнтів та персоналу у приміщенні підприємства

4.

Заміна трубопроводу системи опалення

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

660,0

         

660,0

2022-2024

Створення умов для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню

5.

Поточний ремонт даху патолого-анатомічного відділення

Міська рада, КНП «Косто-пільськаБЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

50,0

         

50,0

2022-2024

Покращення умов праці персоналу, збереження майна від псування

6.

Медичний огляд з метою виявлення стану алкогольного та наркотично- го сп’яніння

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

 

60,0

 

63,10

 

66,3

189,4

2022-2024

Скерування працівниками поліції водіїв, учасників дорожньо-транспортних пригод, порушників громадського порядку

7.

Проведення поточних ремонтів приміщень, комунікацій, реконструк-ції

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

1200,0

 

1200,0

 

1200,0

 

3600,0

2022-2024

Створення умов для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню

8.

Експлуатаційні послуги з утримання прибудинкової території підприємства,

а саме:

поточний (ямковий) ремонт пневмостру-меневим методом асфальтного покриття

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

150,0

         

150,0

2022

Створення умов для покращення під’їзду пацієнтів автомобільним транспортом

9.

Поточний ремонт прибудинкової території (місць для під’їзду та паркування автомобілів екстреної медичної допомоги та автотранспорту хворих)

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

962,0

         

962,0

2022

Створення умов для покращення під’їзду пацієнтів і працівників автомобільним транспортом, тимчасове зберігання транспортних засобів

Інші поточні видатки, соціальне забезпечення

10.

Інші поточні видатки (оплата земельного податку та інше)

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

95,0

 

100,0

 

105,0

 

300,0

2022-2024

Забезпечення своєчасності розрахунків та недопущення виникнення заборгованості підприємства

11.

Відшкодування Пенсійному фонду за виплати пенсій працівникам що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці (рентген-кабінет, інфекційне відділення)

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

288,0

 

303,0

 

318,0

 

909,0

2022-2024

Дотримання норм державних соціальних гарантій, не фінансується Національною службоюздоров’я України

Капітальні видатки

12.

Капітальний ремонт дитячого відділення та хірургічного корпусу (заміна покрівлі, заміна вікон, зовнішнє опорядже-ння та утеплення фасадів)

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

     

18200,0

   

18200,0

2022-2024

Створення умов для покращення надання вторинної медичної допомоги

населенню

13.

Капітальний ремонт бактеріоло-гічної лабораторії

Міська рада, КНП «Косто-пільська БЛІЛ»

Бюджет органу місцевого самоврядування та інші джерела

 

4440,0

       

4440,0

2022-2024

Створення умов для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню

Всього:

11768,0

4500,0

8705,5

18263,1

9080,6

66,3

52383,5

 

                               

 

 

   Секретар ради                                                        Давид ДІДУХВкладення: