Документ № 778 від 05.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

05.08.2022 м. Костопіль №778
 
Про Програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Костопільській міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 89, 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року», з метою сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб у громаді, за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва та постійною комісією з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту, інформаційної політики, соціального захисту, материнства та дитинства міської ради,

міська рада –

 

 

                                                              В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Костопільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (далі - Програма), що додається.
 2. Управлінню фінансів Костопільської міської ради передбачати фінансування видатків на виконання заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету.
 3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми та інформування відділу соціального захисту населення Костопільської міської ради для узагальнення інформації.
 4. Координаційне забезпечення щодо виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно до розподілу функціональних обов’язків.
 5. Відділу соціального захисту населення Костопільської міської ради інформацію про хід виконання Програми подавати міській раді щороку до 01 лютого.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податків, планування соціального-економічного розвитку, підприємництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва і постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту, інформаційної політики, соціального захисту, материнства та дитинства міської ради.

 

          Міський голова                                                              Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток

до рішення Костопільської міської ради

від 5 серпня 2022 року № 778

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб

у Костопільській міській територіальній громаді

на 2022-2024 роки

 

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Костопільська міська рада

2.

Розробник програми

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

3.

Головні розпорядники коштів та розпорядники коштів нижчого рівня

Костопільська міська рада

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

Відділ у справах культури, молодіжної політики та спорту Костопільської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Костопільський центр первинної медичної допомоги» Костопільської міської ради

КП «УК «Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство» КМР

5.

Відповідальні виконавці програми

Костопільська міська рада

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

Управління фінансів Костопільської міської ради

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

Відділ у справах культури, молодіжної політики та спорту Костопільської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради

Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності

Відділ інформаційно-організаційної діяльності Костопільської міської ради

Управління «Центр надання адміністративних послуг» Костопільської міської ради

Служба у справах дітей Костопільської міської ради

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

КП «УК «Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство» КМР

Комунальне некомерційне підприємство «Костопільський центр первинної медичної допомоги» Костопільської міської ради

КНП «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради

КНП «Костопільська стоматологічна поліклініка» Костопільської міської ради

КЗ «Центр культурних послуг» Костопільської міської ради

6.

Термін реалізації програми

2022-2024 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, інші джерела, що не заборонені законом

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього.

2022 рік – 300,0 тис.грн.

2023 рік – 300,0 тис.грн.

2024 рік – 300,0 тис.грн.

 

І. Загальні положення

Збройна агресія Російської Федерації проти України та тимчасова окупація частини її території призвела до руйнування значної кількості житла громадян України та порушення інших фундаментальних прав людини, таких як життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека тощо.

Саме через триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України для значної частини внутрішньо переміщених осіб внутрішнє переміщення триває роками та вже набуло характеру затяжного. Проте більшість заходів, які вживалися громадою до цього часу, є заходами реагування, які певною мірою не відповідають ситуації сьогодення. Водночас пріоритетним напрямом щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб на найближчий період повинне стати прийняття середньострокових рішень, спрямованих на забезпечення житлом, працевлаштування, соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, доступ до освіти, медичної допомоги, документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, замученості до прийняття рішень на місцевому рівні та користування інструментами місцевої демократії, впровадження яких значним чином сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Костопільській міській територіальній громаді.

Ця Програма спрямована на здійснення громадою всіх належних та доступних для людей заходів для розв’язання проблем, пов’язаних з негативними наслідками внутрішнього переміщення, яке виникло внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Програма спрямована на створення умов, за яких внутрішньо переміщені особи не потребуватимуть жодної спеціальної допомоги та захисту у зв’язку з їх переміщенням і зможуть в повному обсязі користуватися своїми конституційними правами без будь-якої дискримінації за ознакою внутрішнього переміщення.

Під час розроблення Програми враховано норми Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Програма також спрямована на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1364-р «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року».

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

На сьогодні залишається ряд ключових питань щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення, зокрема за відсутності уніфікованої системи оцінки громадою рівня їх інтеграції, які потребують комплексного системного підходу до реалізації державної політики в цій сфері, що ґрунтується на злагоджених діях усіх відповідальних виконавців Програми.

Станом на 01 серпня 2022 року на обліку у громаді перебуває 1896 внутрішньо переміщених осіб з Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з яких 103 особи розміщенні у центрах для тимчасового проживання, а саме:

 • обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради (50 осіб);
 • комунальний заклад «Костопільська спеціальна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради (22 особи);
 • ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради (31 особа).

Дані центри почали приймати ВПО з 1 березня, тут проживають переважно сім’ї з дітьми від новонароджених до 17 років.

У зв’язку з тим, що з 1 вересня навчального 2022–2023 року навчальний процес відбуватиметься в очному режимі, Костопільська міська рада має терміново вжити заходів щодо переселення 103 внутрішньо переміщених особи до інших приміщень, а також створення додаткових місць для проживання внутрішньо переміщених осіб, що прибуватимуть в громаду.

Існує гостра потреба у забезпеченні облаштування приміщень для проживання внутрішньо переміщених осіб, проведення поточного ремонту зарезервованих для переселення приміщень.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутрішньо переміщених осіб у Костопільській міській територіальній громаді.

Реалізація Програми передбачається шляхом здійснення комплексу завдань і заходів протягом 2022-2024 років з метою розв’язання проблеми внутрішнього переміщення.

ІY. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання Програми

Визначення заходів Програми ґрунтується на критеріях, які можуть бути використані для оцінки рівня інтеграції внутрішньо переміщених осіб та результатів досягнення середньострокових рішень з питання внутрішнього переміщення.

Основними завданнями для розв’язання проблем є:

 • забезпечення внутрішньо переміщених осіб постійним і доступним житлом з урахуванням соціального аспекту;
 • забезпечення формування фондів житла соціального призначення, фондів житла для тимчасового проживання та забезпечення таким житлом внутрішньо переміщених осіб;
 • поетапне розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного проживання з урахуванням критеріїв вразливості, гендерного аспекту та принципу єдності родин;
 • визначення житлових потреб внутрішньо переміщених осіб з метою реалізації права на житло;
 • забезпечення доступності до якісної освіти дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
 • посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб;
 • забезпечення умов для соціальної інтеграції дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
 • забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до якісної медицини шляхом виконання програми медичних гарантій;
 • забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до документів, що підтверджують факт народження, смерті, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
 • розроблення та запровадження системи регулярної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб, механізму переадресації осіб з одних установ і організацій до інших та своєчасного реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб;
 • створення у територіальній громаді публічного простору для забезпечення рівного доступу до можливостей творчого розвитку, якісного дозвілля та забезпечення культурних прав внутрішньо переміщених осіб, а також для посилення соціальної згуртованості та повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Початок дії Програми: 01 серпня 2022 року.

Закінчення дії Програми : 31 грудня 2024 року.

Заходи з виконання Програми наведені у додатку до Програми (Додаток № 1).

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

 1. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Джерелами фінансування заходів з реалізації Програми є кошти державного та місцевих бюджетів, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься також із застосуванням можливостей фінансової та технічної допомоги, яку надають Україні міжнародні установи та іноземні країни. Технічна допомога може бути залучена у вигляді експертної допомоги, необхідних матеріальних ресурсів або грошових коштів, виділених на цільові потреби.

Видатки на виконання заходів Програми передбачаються при формуванні показників бюджету Костопільської міської територіальної громади виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними бюджетами.

YІ. Очікувані результати реалізації Програми

Результатом реалізації Програми стане підвищення якості життя внутрішньо переміщених осіб шляхом посилення їх спроможностей та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності, забезпечення реалізації їх основоположних прав і свобод, зокрема:

 • задоволення як економічних, так і культурних та соціальних потреб внутрішньо переміщених осіб;
 • розбудова соціальної згуртованості, підвищення рівня соціально-економічного розвитку і стійкості громади;
 • забезпечення права на житло, охорону здоров’я, соціальний захист, зайнятість, освіту, доступ до інформації тощо;
 • підвищення активної ролі внутрішньо переміщених осіб у житті територіальної громади.

Ключовими показниками результативності є:

 • забезпечення розроблення місцевих програм розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного поселення;
 • забезпечення розселення до 2024 року з місць компактного поселення;
 • забезпечення формування житлового фонду тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
 • забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до отримання різноманітних документів;
 • створення умов для реалізації внутрішньо переміщеними особами права на освіту.
 • запровадження механізму оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення подальшої організації їх задоволення;
 • організація роботи закладів культури з урахуванням потреб повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та забезпечення їх культурних прав і потреб, у тому числі дітей та молоді;
 • проведення циклу заходів щодо культури діалогу, соціальної згуртованості, безбар’єрності та багатофункціональності культурного простору;
 • ознайомлення з місцевими релігійними та культурними традиціями, етнографічними особливостями Костопільщини.

  Міський голова                                                           Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток до Програми

 

 

Заходи з виконання Програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб

у Костопільській міській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання заходу, тис.грн.

Очікуваний результат

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ведення обліку, видача довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО)

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

забезпечено виконання законо-давства

Управління «Центр надання адміністративних послуг» Костопільської міської ради

Старости старостинських округів

2

Організація оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

створено умови дітям ВПО для оздоровле-ння та відпочинку

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

3

Надання матеріальної допомоги з метою підвищення якості життя ВПО, що потребують особливої соціально-медичної, психологічної та реабілітаційної допомоги

Костопільська міська рада

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

надано додаткові соціальні гарантії

4

Забезпечення внутрішньо переміщених осіб медичною допомогою відповідно до Програми медичних гарантій

Заклади охорони здоров'я

2022-2024 роки

В межах програми медичних гарантій (кошти державного бюджету)

В межах програми медичних гарантій (кошти державного бюджету)

В межах програми медичних гарантій (кошти державного бюджету)

забезпечено доступ ВПО до якісної медичної допомоги через заклади охорони здоров’я

5

Гарантування і забезпечення рівних прав та можливостей за результатами проведеного аналізу проблем ВПО щодо доступу до послуг (пільг) соціального забезпечення з урахуванням гендерного та вікового аспектів, особливих потреб окремих категорій (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, представників національних меншин тощо), а також різниці у доступі до послуг ВПО

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

задоволено першо-чергові потреби найбільш незахи-щених категорій

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

6

Забезпечення формування фондів житла соціального призначення, фондів житла для тимчасового проживання та забезпечення таким житлом ВПО

Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності

2022—2024 роки

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

наповнено фонди житла для тимчасо-вого проживання та житлових фондів соціального призначення для забезпече-ння житлом ВПО

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради

7

Проведення інформаційної кампаній стосовно можливої участі ВПО в програмах забезпечення тимчасовим житлом з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо наявності відповідних програм

Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності

2022—2024 роки

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

поінформо-вано ВПО стосовно житла для тимчасового проживання

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради

8

Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом ВПО

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради

2022—2024 роки

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

наповнено фонд житла для тимчасо-вого проживання ВПО

9

Залучення ВПО до занять фізичною культурою і спортом в спортивних клубах, дитячо-юнацьких спортивних школах та участі у спортивно-масових заходах

Відділ у справах культури, молодіжної політики та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

ВПО приймають участь у спортивно-масових заходах

10

Забезпечення громадян з числа ВПО культурними послугами, які надаються комунальними закладами культури

Відділ у справах культури, молодіжної політики та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

забезпечено безоплатне відвідування ВПО закладів культури та інших об’єктів культури

КЗ «Центр культурних послуг» Костопільської міської ради

11

Організація та здійснення соціального супроводу осіб з числа ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

ВПО охоплені соціальною підтримкою

12

Надання базових соціальних послуг особам з числа ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати негативний вплив цих обставин

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

ВПО надано базові соціальні послуги

13

Забезпечення сприятливих та безпечних умов для навчання та виховання здобувачів освіти з числа ВПО

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

забезпечено дітей з числа ВПО освітою

14

Забезпечення соціально-психологічної та педагогічної підтримки ВПО у закладах загальної середньої освіти громади

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

забезпечено соціально-психологі-чною та педагогі-чною підтримкою ВПО

15

Надання консультацій з різних питань щодо виховання, навчання, розвитку, захисту прав здобувачів освіти з числа ВПО

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

покращено умови психоло-гічно-педагогі-чного стану дітей ВПО

16

Залучення здобувачів освіти ВПО до участі в діяльності позашкільних закладів

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

створено умови для покращення психолого-педагогі-чного стану дітей ВПО

17

Забезпечення гарячим харчуванням в закладах освіти для здобувачів освіти ВПО

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

отримано повноцінне збалансо-ване харчування

18

Забезпечення отримання ВПО дублікатів документів про освіту, здобуту на територіях, що є тимчасово окупованими

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

забезпечено можливість підтверд-ження ВПО освітнього та кваліфіка-ційного рівня

19

Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між ВПО та населенням громади, з урахуванням принципу гендерної рівності

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

налагод-жено діалог між місцевим населенням та ВПО

Відділ у справах культури, молодіжної політики та спорту Костопільської міської ради

20

Забезпечення розміщення інформаційних та тематичних матеріалів через публікації у джерелах, не заборонених чинним законодавством, залучення ВПО до участі у грантових програмах, тренінгах та семінарах

Відділ інформаційно-організаційної діяльності Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

отримано інформацію щодо реалізації прав ВПО

Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

21

Надання дітям із числа ВПО статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Служба у справах дітей Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

права дітей ВПО захищені

22

Виявлення дітей, переміщених із зони бойових дій та з тимчасово окупованих територій України, які залишились без батьківського піклування, та здійснення заходів щодо їх соціального захисту відповідно до норм чинного законодавства

Служба у справах дітей Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

діти ВПО соціально захищені

23

Ведення обліку внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

Служба у справах дітей Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

забезпечено виконання законодав-ства

24

Забезпечення своєчасного взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які є ВПО і потребують поліпшення житлових умов

Костопільська міська рада

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

забезпечено виконання законодав-ства

Виконавчий комітет Костопільської міської ради

Служба у справах дітей Костопільської міської ради

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

25

Облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування

Костопільська міська рада

2022—2024 роки

300,0

300,0

300,0

забезпечено гідні умови проживання ВПО

Управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради

Відділ у справах культури, молодіжної політики та спорту Костопільської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Костопільський центр первинної медичної допомоги» Костопільської міської ради

КП «УК «Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство» КМР

Костопільська міська рада

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

26

Створення належних умов для обслуговування ВПО

(надання соціальних та адміністративних послуг)

Відділ соціального захисту населення Костопільської міської ради

постійно

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

В межах існуючих бюджетних програм

покращено якість надання соціальних та адміністра-тивних послуг

Управління «Центр надання адміністративних послуг» Костопільської міської ради

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Костопільської міської ради

Старости старостинських округів

Всього:

300,0

300,0

300,0

 

         Міський голова                                                                 Євгеній ДЕНИСЮК