Документ № 773 від 05.08.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

05.08.2022 м. Костопіль №773
 
Про внесення змін до Регламенту Костопільської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Костопільської міської ради від 17.12.2020 № 8 (із змінами)

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації» та за погодженням з постійною комісією Костопільської міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту, інформаційної політики, соціального захисту, материнства та дитинства,

міська рада -

 

                                                            В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Регламенту Костопільської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Костопільської міської ради від 17.12.2020 № 8 (із змінами), а саме: РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ доповнити статтею 25-1 наступного змісту:

«Стаття 25-1. Порядок проведення пленарних засідань сесій ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання)

  1. Загальні положення

1.1. На період запровадження/установлення/введення на усій території України або на певній території карантину/режиму надзвичайної ситуації/режиму надзвичайного стану/режиму воєнного стану, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення пленарні засідання Костопільської міської ради можуть проводитися в режимі відеоконференції (дистанційне засідання) (далі – дистанційні засідання).

1.2. У дистанційному засіданні беруть участь міський голова, секретар ради, депутати та інші особи, присутність яких визнана міським головою та/або радою необхідною.

1.3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до міського бюджету громади, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій/стану та/або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій/стану, спричинених спалахами епідемій, пандемій, введення воєнного стану чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.

1.4. Пленарні засідання Костопільської міської ради в режимі відеоконференції (дистанційне засідання), не можуть проводитися стосовно питань, що потребують таємного голосування.

  1. Порядок організації

2.1. Розпорядження про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання.

2.2. Розпорядження про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті Костопільської міської ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень, що виносяться на розгляд дистанційного засідання, з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата міської ради.

2.3. Міський голова приймає рішення про скликання дистанційного засідання, час та спосіб його проведення, вносить пропозиції, формує порядок денний дистанційного засідання і головує на дистанційних засіданнях Костопільської міської ради. Міський голова веде дистанційне засідання з дотриманням вимог Регламенту Костопільської міської ради VIII скликання (із змінами).

2.4. У разі відсутності міського голови, або у разі неможливості прийняття його участі в дистанційному засіданні – головує на дистанційному засіданні секретар ради.

2.5. Головуючий на дистанційному засіданні відкриває дистанційне засідання та повідомляє про кількість депутатів, які приєдналися в режимі відеоконференції до участі у дистанційному засіданні.

2.6. Реєстрація, виступи, голосування депутатів міської ради здійснюється після ідентифікації їх особи під час відеозв’язку.

2.7. Дистанційне засідання є повноважним з моменту підтвердження ідентифікації всіх осіб, що беруть у ньому участь, якщо у ньому бере участь більша половина депутатів ради від загального складу ради. Про повноважність дистанційного засідання в протоколі робиться відповідна відмітка та повідомляється присутнім на дистанційному засіданні депутатам ради.

2.8. Пропозиції, будь-які документи депутатів ради, для їх використання на дистанційному засіданні, повинні своєчасно надсилатися лише з їх офіційної електронної пошти або оголошуватися під час виступів на дистанційному засіданні.

  1. Технічне забезпечення проведення дистанційного засідання

3.1. Вибір програмного забезпечення для дистанційного засідання та організація проведення дистанційного засідання покладається на секретаря ради.

3.2. Використовувані в дистанційному засіданні технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку. Учасникам дистанційного засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безперешкодне голосування та реалізовувати їх права, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

3.3. Хід і результати дистанційного засідання обов’язково фіксуються за допомогою технічних засобів аудіо- та відеозапису.

3.4. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання відповідної сесії Костопільської міської ради.

3.5. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють проведення дистанційного засідання оголошується перерва з метою їх усунення та відновлення роботи.

  1. Порядок проведення та прийняття рішень

4.1. Рішення ради приймається на її дистанційному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради поіменним голосуванням. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4.2. Обговорення може здійснюватися в обмежених часових рамках, що встановлюються особою, що головує під час дистанційного засідання.

4.3. Ідентифікація особи, яка бере участь у дистанційному засіданні та голосує на ньому, здійснюється секретарем ради.

4.4. Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради та фіксація результатів поіменного голосування здійснюється секретарем ради. Секретар ради є відповідальним за підрахунок голосів, ведення протоколу дистанційного засідання та фіксацію результатів поіменного голосування.

4.5. Голосування на дистанційному засіданні здійснюється депутатами особисто і відкрито, шляхом опитування.

Секретар ради на дистанційному засіданні в алфавітному порядку оголошує прізвище, ім’я, по-батькові депутата, після чого депутат міської ради особисто здійснює голосування, шляхом зазначення своєї позиції: «ЗА, «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».

Тривалість голосування кожного з депутатів міської ради становить не більше як 10 секунд. У разі необхідності, тривалість часу голосування може бути збільшена головуючим на дистанційному засіданні.

У разі, якщо з технічних причин депутат не зміг проголосувати, такому депутату повторно надається можливість проголосувати.

Після кожного голосування по питанню порядку денного головуючий на дистанційному засіданні встановлює та оголошує результат голосування.

Волевиявлення депутата під час поіменного голосування фіксується секретарем ради в затвердженому бланку.

4.6. Після завершення розгляду питань порядку денного дистанційного засідання головуючий на дистанційному засіданні оголошує про його закриття.

4.7. Акти Костопільської міської ради, що прийняті на дистанційному засіданні, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Підписання та оприлюднення прийнятих на дистанційному засіданні рішень ради здійснюється не пізніше п’яти робочих днів від моменту завершення засідання.

4.8. Результати поіменного голосування дистанційного засідання з будь-якого питання із зазначенням персональної позиції кожного депутата оприлюднюються на офіційному вебсайті ради у день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу дистанційного засідання.

4.9. Рішення Костопільської міської ради, прийняті на дистанційному засіданні, оприлюднюються на офіційному вебсайті ради не пізніше як у              5-денний термін після їх прийняття.

4.10. Протокол дистанційного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ради у порядку, встановленому законодавством України.

  1. Прикінцеві положення

5.1. Проєкти рішень міської ради із супровідними документами готуються, надсилаються на ознайомлення та розглядаються з урахуванням підпункту 6 пункту 111 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що передбачає непоширення на такі акти вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

5.2. Питання щодо проведення дистанційного засідання, не врегульовані цим Порядком, регулюються Регламентом Костопільської міської ради VIII скликання (із змінами) та чинним законодавством України.».

  1. Затвердити бланк для фіксації результатів поіменного голосування на дистанційному засіданні, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Костопільської міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту, інформаційної політики, соціального захисту, материнства та дитинства.

           Міський голова                                                    Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток

до рішення Костопільської міської ради

від 5 серпня 2022 року № 773

Бланк

для фіксації результатів поіменного голосування

на дистанційному засіданні:

«Пленарне засідання _________________ (позачергової) сесії

(номер сесії)

Костопільської міської ради

 

від _______ _____________ ______ року

(дата, місяць та рік)

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

ПО ПИТАННЮ № ___ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

(Назва проєкту рішення)

(за основу або в цілому) (вибрати потрібний варіант)

 

з/п

П.І.Б.

ЗА

ПРО-ТИ

УТРИ-МАВСЯ/ЛАСЯ

НЕ ГОЛО-СУВАВ/ЛА

1.      

ПІБ міського голови

       

2.      

ПІБ депутата

       

3.   

ПІБ депутата

       

4.   

ПІБ депутата

       

5.   

ПІБ депутата

       

6.   

ПІБ депутата

       

7.   

ПІБ депутата

       

8.   

ПІБ депутата

       

9.   

ПІБ депутата

       

10.                        

ПІБ депутата

       

11.                        

ПІБ депутата

       

12.                        

ПІБ депутата

       

13.                        

ПІБ депутата

       

14.                        

ПІБ депутата

       

15.                        

ПІБ депутата

       

16.                        

ПІБ депутата

       

17.                        

ПІБ депутата

       

18.                        

ПІБ депутата

       

19.                        

ПІБ депутата

       

20.                        

ПІБ депутата

       

21.                        

ПІБ депутата

       

22.                        

ПІБ депутата

       

23.                        

ПІБ депутата

       

24.                        

ПІБ депутата

       

25.                        

ПІБ депутата

       

26.                        

ПІБ депутата

       

27.                        

ПІБ депутата

       

28.                        

ПІБ депутата

       

29.                        

ПІБ депутата

       

30.                        

ПІБ депутата

       

31.                        

ПІБ депутата

       

32.                        

ПІБ депутата

       

33.                        

ПІБ депутата

       

34.                        

ПІБ депутата

       

35.                        

ПІБ депутата

       

Всього:

       

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Секретар ради                            (підпис)                         ПІБ секретаря ради»

     Міський голова                                                        Євгеній ДЕНИСЮК