Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

06.07.2022 м. Костопіль
 
Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 27 травня 2021 №135 «Про утворення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 31 травня 2022 року № 107 «Про проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника для здійснення пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 20 вересня 2021 року №288 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради № 135 від 27.05.2021 «Про утворення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади», Протоколу засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади від 29 червня 2022 року №1,

виконком міської ради –

                                                             В И Р І Ш И В:

 

 1. Ввести в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади, протокол від 29 червня 2022 року №1.
 1. Визнати переможцем конкурсу з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади (далі - Конкурс):

– на об’єкті  № 1 (Костопіль – Трубиці) – ТзОВ «Всесвіт і КО»

– на об’єкті  № 2 (Костопіль – Мар’янівка ч/з Яснобір) – ТзОВ «Всесвіт і КО»

 

 1. Затвердити Типовий договір про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додається).

 

 1. Костопільській міській раді укласти договір про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, з автомобільним перевізником – переможцем конкурсу ТзОВ «Всесвіт і КО».
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

          Міський голова                                                              Євгеній ДЕНИСЮК

     Додаток 1

     до рішення виконавчого комітету

     Костопільської міської ради 

     ___ _________ 2021 року №_____

Договір № ___

про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування

м. Костопіль                                                                                                        «____» _________ 2022 р.

Костопільська міська рада, далі «Організатор», в особі міського голови Денисюка Євгенія Олексійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та ____________________________, далі «Перевізник», в особі _________________________ діючого на підставі ______________ та ліцензії на право здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (рішення № ________ від ________________), з іншої сторони, у відповідності до Закону України «Про автомобільний транспорт», інших нормативних актів, що регулюють процеси перевезення пасажирів на регулярних автобусних  маршрутах, рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради  від ___ ____________ 2022 року № ____ «Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади» уклали цей договір про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі – Договір) про наступне:

 

 1. Предмет Договору

1.1. «Організатор» надає право, а «Перевізник» бере на себе зобов’язання на здійснення перевезень пасажирів на регулярному(их) приміському (их)  маршруті (ах): 

                                                                                                         

_______________________________

   (назва маршруту, номери рейсів, номер маршруту, номер графіка маршруту)

                                                            з роботою в режимі:  звичайний                                                              

                                                                                                (звичайний, експресний, маршрутне таксі)

                                                                       автобусами марки:

                                                                                                                         (для сидіння/всього)   

осн.   ________                                        держ. №  _________                    місткість     ____/___

 рез.    ________                                        держ. №  _________                    місткість     ___/____

Для перевезення пасажирів використовується транспортні засоби зазначені в договорі та дозвільних документах.

            1.2. «Перевізник» зобов’язується надавати безпечні і якісні транспортні послуги населенню на умовах, передбачених чинним законодавством України і  цим Договором.

            1.3. Компенсація втрат «Перевізника» внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. «Організатор»:

2.1.1. Після оформлення всіх документів, необхідних для роботи на маршруті, видає «Перевізнику» Дозвіл та Дозвільні картки на транспортні засоби, які є додатками до цього Договору.

2.1.2. Затверджує  в паспорті маршруту розклади руху.

2.1.3. Має право в порядку та у відповідності до вимог чинного законодавства переглядати паспорти, схеми  та розклади руху автобусів на маршрутах та затверджувати зміни до них у випадках необхідності покращення умов обслуговування населення, більш повного охоплення населених пунктів регулярним автобусним сполученням та з метою забезпечення рівних конкурентних умов роботи всіх перевізників, які перевозять пасажирів на регулярних маршрутах із спільними пунктами посадки і висадки пасажирів.

2.1.4. Здійснює постійний контроль за виконанням «Перевізником» умов цього Договору (забезпечення запланованої регулярності руху, рівня обслуговування пасажирів, дотримання вимог законодавчих і нормативних актів, що стосуються перевезення пасажирів автомобільним транспортом, виконання трудового законодавства та інших вимог, передбачених Договором і додатками до нього).

Контроль здійснюється без перешкоджання «Перевізнику» у виконанні покладених на нього Договором обов’язків.

Контроль може проводитись із залученням працівників контролюючих органів та шляхом отримання в установленому порядку інформації від підприємств, установ, організацій.

Для контролюючих осіб, при користуванні послугами «Перевізника», не встановлюються будь-які пільги і переваги крім тих, що передбачені законодавством України.

2.1.5. За зверненням «Перевізника» консультує його з питань здійснення перевезень на маршрутах та надає інформацію про застосування нормативно-правових документів, що регламентують перевезення пасажирів.

2.2. «Перевізник» :

2.2.1. У десятиденний термін після укладання цього Договору:

а) витяг із Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 18.02.1997 № 176, із змінами та доповненнями;

б) інформацію про державні органи із захисту прав споживачів та «Організатора»;

в) встановлені Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту трафарети і надписи;

2.2.2. Приступає до роботи на маршрутах після отримання Дозволу і Дозвільних карток та в терміни, передбачені розкладом руху. Дозвіл зберігається у Перевізника, а дозвільні картки повинні знаходитись у водія відповідного транспортного засобу.

2.2.3. Має право:

2.2.4. При роботі на маршрутах  зобов’язується:

 1. Додаткові умови
 2. «Перевізник» додатково зобов’язується:

3.1. Укласти договір про автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.2.Надавати в установленому порядку під час мобілізації транспортні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням згідно чинного законодавства. 

3.3. Здійснювати у сільській місцевості підвезення школярів до навчальних закладів згідно чинного законодавства.

3.4. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди за участю транспортного засобу «Перевізника» негайно повідомити про це в управління Укртрансбезпеки у Рівненській області по телефону (0362) 26-66-96.

 

4.Зміни умов договору та його розірвання.

4.1. Дія Договору може бути припинена:

4.2. Договір може бути розірваний «Організатором» в односторонньому порядку у разі:

4.3. Договір припиняється:

- у зв’язку із закінченням терміну його дії;

- у випадку втрати Перевізником права на здійснення перевезення пасажирів автомобільним транспортом (закінчення строку або анулювання ліцензії);

- у випадку позбавлення Перевізника права здійснення підприємницької діяльності.  

4.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором «Організатор» і «Перевізник» несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.5. Зміни, доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані представниками сторін.

4.6. Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і знаходяться у обох сторін.

4.7. Спори, що виникають при виконанні даного Договору, вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.

 1. СТРОК ДІЇ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення і діє до «___» _________ 2027 року.  Після закінчення терміну дії даного Договору продовження (пролонгація) його на новий строк не допускається.

5.2. Строк дії цього договору може бути продовжений на умовах та у відповідності до ч.9 п.53 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 (із змінами і доповненнями).

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Організатор»

«Перевізник»

Костопільська міська рада

ЄДРПОУ 04057669

35000, Рівненська обл., м. Костопіль,

вул. 1 Травня, буд.3

Ел.адреса: kost-rada@ukr.net

 

 

 

Міський голова

 

______________________/Денисюк Є.О.

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

____________________ /

МП

 

 Керуючий справами виконкому                                   Руслана ВІТОШКО