Документ від 06.07.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

06.07.2022 м. Костопіль
 
Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 27 травня 2021 №135 «Про утворення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 31 травня 2022 року № 107 «Про проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника для здійснення пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 20 вересня 2021 року №288 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради № 135 від 27.05.2021 «Про утворення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади», Протоколу засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади від 29 червня 2022 року №1,

виконком міської ради –

                                                             В И Р І Ш И В:

 

 1. Ввести в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади, протокол від 29 червня 2022 року №1.
 1. Визнати переможцем конкурсу з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади (далі - Конкурс):

– на об’єкті  № 1 (Костопіль – Трубиці) – ТзОВ «Всесвіт і КО»

– на об’єкті  № 2 (Костопіль – Мар’янівка ч/з Яснобір) – ТзОВ «Всесвіт і КО»

 

 1. Затвердити Типовий договір про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування (додається).

 

 1. Костопільській міській раді укласти договір про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, з автомобільним перевізником – переможцем конкурсу ТзОВ «Всесвіт і КО».
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

          Міський голова                                                              Євгеній ДЕНИСЮК

     Додаток 1

     до рішення виконавчого комітету

     Костопільської міської ради 

     ___ _________ 2021 року №_____

Договір № ___

про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування

м. Костопіль                                                                                                        «____» _________ 2022 р.

Костопільська міська рада, далі «Організатор», в особі міського голови Денисюка Євгенія Олексійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та ____________________________, далі «Перевізник», в особі _________________________ діючого на підставі ______________ та ліцензії на право здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (рішення № ________ від ________________), з іншої сторони, у відповідності до Закону України «Про автомобільний транспорт», інших нормативних актів, що регулюють процеси перевезення пасажирів на регулярних автобусних  маршрутах, рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради  від ___ ____________ 2022 року № ____ «Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників для здійснення пасажирських перевезень на міських приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Костопільської міської територіальної громади» уклали цей договір про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі – Договір) про наступне:

 

 1. Предмет Договору

1.1. «Організатор» надає право, а «Перевізник» бере на себе зобов’язання на здійснення перевезень пасажирів на регулярному(их) приміському (их)  маршруті (ах): 

                                                                                                         

_______________________________

   (назва маршруту, номери рейсів, номер маршруту, номер графіка маршруту)

                                                            з роботою в режимі:  звичайний                                                              

                                                                                                (звичайний, експресний, маршрутне таксі)

                                                                       автобусами марки:

                                                                                                                         (для сидіння/всього)   

осн.   ________                                        держ. №  _________                    місткість     ____/___

 рез.    ________                                        держ. №  _________                    місткість     ___/____

Для перевезення пасажирів використовується транспортні засоби зазначені в договорі та дозвільних документах.

            1.2. «Перевізник» зобов’язується надавати безпечні і якісні транспортні послуги населенню на умовах, передбачених чинним законодавством України і  цим Договором.

            1.3. Компенсація втрат «Перевізника» внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. «Організатор»:

2.1.1. Після оформлення всіх документів, необхідних для роботи на маршруті, видає «Перевізнику» Дозвіл та Дозвільні картки на транспортні засоби, які є додатками до цього Договору.

2.1.2. Затверджує  в паспорті маршруту розклади руху.

2.1.3. Має право в порядку та у відповідності до вимог чинного законодавства переглядати паспорти, схеми  та розклади руху автобусів на маршрутах та затверджувати зміни до них у випадках необхідності покращення умов обслуговування населення, більш повного охоплення населених пунктів регулярним автобусним сполученням та з метою забезпечення рівних конкурентних умов роботи всіх перевізників, які перевозять пасажирів на регулярних маршрутах із спільними пунктами посадки і висадки пасажирів.

2.1.4. Здійснює постійний контроль за виконанням «Перевізником» умов цього Договору (забезпечення запланованої регулярності руху, рівня обслуговування пасажирів, дотримання вимог законодавчих і нормативних актів, що стосуються перевезення пасажирів автомобільним транспортом, виконання трудового законодавства та інших вимог, передбачених Договором і додатками до нього).

Контроль здійснюється без перешкоджання «Перевізнику» у виконанні покладених на нього Договором обов’язків.

Контроль може проводитись із залученням працівників контролюючих органів та шляхом отримання в установленому порядку інформації від підприємств, установ, організацій.

Для контролюючих осіб, при користуванні послугами «Перевізника», не встановлюються будь-які пільги і переваги крім тих, що передбачені законодавством України.

2.1.5. За зверненням «Перевізника» консультує його з питань здійснення перевезень на маршрутах та надає інформацію про застосування нормативно-правових документів, що регламентують перевезення пасажирів.

2.2. «Перевізник» :

2.2.1. У десятиденний термін після укладання цього Договору:

 • оформляє:

а) витяг із Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 18.02.1997 № 176, із змінами та доповненнями;

б) інформацію про державні органи із захисту прав споживачів та «Організатора»;

в) встановлені Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту трафарети і надписи;

 • проводить нумерацію місць в автобусах приміських маршрутів та забезпечує її наявність на протязі дії Договору і роботи автобусів на регулярних маршрутах.

2.2.2. Приступає до роботи на маршрутах після отримання Дозволу і Дозвільних карток та в терміни, передбачені розкладом руху. Дозвіл зберігається у Перевізника, а дозвільні картки повинні знаходитись у водія відповідного транспортного засобу.

2.2.3. Має право:

 • відміняти рейси своїх транспортних засобів за обставин, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення;
 • обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
 • відміняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю пасажирів чи безпеці вантажів;
 • зазначати в багажній квитанції стан багажу, що має зовнішні пошкодження, або відмовлятися від його перевезення в разі заперечення пасажира щодо такого зазначення.

2.2.4. При роботі на маршрутах  зобов’язується:

 • забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;
 • забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи;
 • забезпечувати проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;
 • виконувати Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою КМ України від 02.12.2015 року № 1001;
 • виконувати вимоги Порядку і умов організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480, зареєстрованим Міністерством юстиції України 31.07.2013р. за № 1282/23814;
 • використовувати для перевезення пасажирів сертифіковані і дозволені для використання автомобільні транспортні засоби;
 • забезпечити зберігання автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів, у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;
 • проводити обов'язкове страхування на автомобільному транспорті, передбачене Законом України «Про страхування» та постановами Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 № 959 «Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» та Законом України від 1 липня 2004 року № 1961- IV «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів2;
 • забезпечувати контроль за умовами роботи водіїв, режимом роботи та часом відпочинку у відповідності до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних  засобів» (зареєстровано  Міністерством  юстиції України 14.09.2010 № 811/18106);
 • забезпечити контроль за станом здоров'я водіїв та за проходженням водіями періодичного медичного огляду відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80, зареєстрованого Міністерством юстиції України 22.02.2013 за № 308/22840, «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»;
 • здійснювати перевезення пільгових категорій населення відповідно до чинного законодавства України;
 • укласти договір про відшкодування коштів на перевезення пільгових категорій громадян, з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, на підставі Бюджетного кодексу України;
 • виконувати вимоги Законів України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», Правил дорожнього руху та інших законодавчих і нормативно-правових актів, які стосуються перевезень пасажирів;
 • дотримуватись умов галузевої та регіональної угод по оплаті праці найманих працівників;
 • своєчасно оформляти трудові угоди з найманими працівниками згідно чинного законодавства;
 • забезпечити своєчасну сплату всіх обов’язкових податків та зборів;
 • при виїзді на лінію забезпечувати водія необхідною документацією, в т.ч.: схемою руху по маршрутах, розкладами руху, таблицею вартості проїзду, квитками, копією трудової угоди з водієм, дозвільними картками «Замовника» на транспортний засіб для роботи на маршрутах, реєстраційними документами на транспортний засіб.
 • забезпечити транспортний засіб покажчиками маршрутів, у салоні автобуса розмістити інформацію, передбачену п. 27 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. № 176 зі змінами та доповненнями, таблицю вартості проїзду на маршруті;
 • забезпечувати своєчасне подання транспортних засобів на автостанції, автовокзали та зупинки в початкових проміжних та кінцевих пунктах маршруту для посадки-висадки пасажирів  та відправлення в рейс, згідно затверджених графіків;
 • забезпечувати виконання затверджених «Організатором» розкладів руху автобусів з регулярністю не нижче 96 % ,  та вести  облік виконаних рейсів;
 • здійснювати посадку пасажирів на автостанціях і автовокзалах в першу чергу з касовими квитками, а на всіх зупиночних пунктах надавати переваги при посадці тим пасажирам, які мають право згідно законодавства на позачергове чи першочергове придбання квитків і посадку в транспортні засоби;
 • здійснювати безпечне і комфортабельне перевезення пасажирів до пункту призначення;
 • утримувати транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;
 • забезпечувати проїзд пасажирів до станції призначення без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу або з інших непередбачуваних причин;
 • в разі припинення руху транспортного засобу з причин, вказаних в попередньому абзаці, пасажирам, які не були доставлені до пунктів призначення, повертати вартість оплачених як безпосередньо водієві в автобусі чи через касу автостанції (автовокзалу) послуг;
 • формувати тарифи на проїзд пасажирів згідно чинного законодавства. Таблиця вартості проїзду, яка є невід’ємною складовою частиною паспорта маршруту розробляється відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.09.2006 № 1065/12939;
 • змінювати тарифи на маршруті після отримання від «Організатора» погодження такої зміни з внесенням відповідних змін до паспорту маршруту;
 • видавати квитки  встановленого зразка. При реалізації квитків касами автостанцій (автовокзалів) надавати їм не пізніше ніж за 10 днів до введення в дію нові таблиці вартості проїзду, де повинно бути вказано вартість проїзду, розмір страхового збору та розмір податку на додану вартість;
 • забезпечити виконання водіями автобусів під час роботи на маршрутах розпоряджень працівників автостанцій (автовокзалів), передбачених Договором на автостанційне обслуговування. Не допускати здійснення обслуговування пасажирів на тих маршрутах, де передбачені зупинки на автостанціях і автовокзалах, без укладення договорів на автостанційне обслуговування із власниками автостанцій (автовокзалів);
 • в десятиденний термін після припинення дії цього Договору повернути «Організатору» дозвіл і дозвільні картки;
 • на запити «Організатора» надавати інформацію щодо виконання умов Договору.
 1. Додаткові умови
 2. «Перевізник» додатково зобов’язується:

3.1. Укласти договір про автотранспортне забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.2.Надавати в установленому порядку під час мобілізації транспортні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням згідно чинного законодавства. 

3.3. Здійснювати у сільській місцевості підвезення школярів до навчальних закладів згідно чинного законодавства.

3.4. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди за участю транспортного засобу «Перевізника» негайно повідомити про це в управління Укртрансбезпеки у Рівненській області по телефону (0362) 26-66-96.

 

4.Зміни умов договору та його розірвання.

4.1. Дія Договору може бути припинена:

 • за згодою сторін;
 • за ініціативою однієї із сторін, у випадку неналежного виконання іншою стороною своїх обов’язків. Сторона, яка є ініціатором розірвання Договору, попереджає іншу сторону не менш як за 30 днів;
 • з підстав, передбачених законодавством.

4.2. Договір може бути розірваний «Організатором» в односторонньому порядку у разі:

 • виявлення недостовірних даних в документах, поданих «Перевізником» на конкурс, або під час дії Договору;
 • самовільної передачі «Перевізником» виконання рейсів на маршруті іншому «Перевізнику»;
 • припинення перевезень на маршруті без погодження з «Організатором»;
 • невиконання «Перевізником» пунктів 2.2. та 3 цього Договору.

4.3. Договір припиняється:

- у зв’язку із закінченням терміну його дії;

- у випадку втрати Перевізником права на здійснення перевезення пасажирів автомобільним транспортом (закінчення строку або анулювання ліцензії);

- у випадку позбавлення Перевізника права здійснення підприємницької діяльності.  

4.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором «Організатор» і «Перевізник» несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.5. Зміни, доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані представниками сторін.

4.6. Договір складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і знаходяться у обох сторін.

4.7. Спори, що виникають при виконанні даного Договору, вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.

 1. СТРОК ДІЇ

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його укладення і діє до «___» _________ 2027 року.  Після закінчення терміну дії даного Договору продовження (пролонгація) його на новий строк не допускається.

5.2. Строк дії цього договору може бути продовжений на умовах та у відповідності до ч.9 п.53 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 (із змінами і доповненнями).

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Організатор»

«Перевізник»

Костопільська міська рада

ЄДРПОУ 04057669

35000, Рівненська обл., м. Костопіль,

вул. 1 Травня, буд.3

Ел.адреса: kost-rada@ukr.net

 

 

 

Міський голова

 

______________________/Денисюк Є.О.

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

____________________ /

МП

 

 Керуючий справами виконкому                                   Руслана ВІТОШКО