Документ від 05.07.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

05.07.2022 м. Костопіль
 
Про затвердження складу комісії та Положення з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтями 30, 31, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Костопільської міської ради

                                                           В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад комісії з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм, що додається.

    Міський голова                                                              Євгеній ДЕНИСЮК


 

Додаток 1

до рішення від __ липня 2022 року №___

СКЛАД

комісії з демонтажу незаконно встановлених

тимчасових споруд та малих архітектурних форм

 1. Голова комісії – секретар міської ради Дідух Д.;
 2. Заступник голови комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Герук С.;
 3. Секретар комісії – головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та землеустрою Голубко Т.;

Члени комісії:

 1. Снітко К. – головний архітектор, начальник відділу містобудування, архітектури та землеустрою;
 2. Гаврилюк Д. – начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності;
 3. Повх В. – начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики;
 4. Ващук С. – депутат Костопільської міської ради, голова комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, енергозбереження, зв’язку;
 5. Мосійчук В. – член викнавчого комітету Костопільської міської ради;
 6. Левченко О. – член викнавчого комітету Костопільської міської ради;
 7. Трохлюк С. – член викнавчого комітету Костопільської міської ради.

     Керуючий справами                                                      Руслана ВІТОШКО

 

Додаток 2

до рішення від __ липня 2022 року №___

 

 

П О Л ОЖ Е Н Н Я

про комісію з демонтажу незаконно встановлених

тимчасових споруд та малих архітектурних форм

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм (далі – Комісія) у своїй роботі керується чинними нормативно-правовими актами, рішеннями Костопільської міської ради та її виконавчого комітету, даним Положенням про комісію з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм (далі – Положення).

1.2. Зміни до цього Положення та складу Комісії вносяться рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради.

1.3. Комісія створюється для розгляду, вивчення та прийняття колегіальних рішень щодо вирішення питань з демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд та малих архітектурних форм на території Костопільської міської територіальної громади.

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Здійснювати попередній розгляд відповідних матеріалів щодо демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд (далі - ТС) та малих архітектурних форм (далі - МАФ).

2.2. За рішенням Комісії залучати до участі у роботі Комісії представників виконавчих органів Костопільської міської ради, комунальних підприємств міста Костополя, правоохоронних органів, запрошувати на засідання Комісії представників ОСББ, депутатів Костопільської міської ради, в тому числі по виборчому округу, в якому розміщені ТС/МАФ, представників державних органів, міських служб та організацій.

2.3. Виявляти незаконно розміщені ТС/МАФ.

2.4. Приймати протокольні рішення, в яких надавати свої висновки за результатами опрацювання та розгляду питань щодо демонтажу ТС/МАФ, які мають рекомендаційний характер.

2.5. Брати участь у заходах з демонтажу ТС/МАФ, складати акти огляду та примусового демонтажу ТС/МАФ.

2.6. Попередньо розглядати звернення власників ТС/МАФ щодо повернення демонтованих ТС/МАФ та належного їм майна, складати акти приймання-передачі ТС/МАФ.

2.7. Одержувати копії документів, довідки тощо, необхідні для виявлення та демонтажу ТС/МАФ, встановлення їх власників (користувачів).

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

3.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. У разі необхідності Комісія має право проводити виїзне засідання.

3.2. Рішення Комісії оформлюються протоколами.

3.3. Якщо член Комісії не погоджується з її рішенням, він має право письмово висловити окрему думку і додати її до рішення Комісії.

3.4. Рішення Комісії підлягають обов’язковому розгляду виконавчими органами, підриємствами, установими, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, яким вони адресовані.

3.5. Комісію очолює голова, який забезпечує організацію роботи Комісії, приймає рішення про проведення засідання Комісії, скликає і проводить засідання, дає доручення членам Комісії, представляє Комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, організовує роботу з реалізації рішень Комісії.

3.6. У разі відсутності голови Комісії, його повноваження виконує заступник голови.

3.7. Секретар Комісії готує до засідання Комісії необхідні матеріали, забезпечує їх зберігання, запрошує членів Комісії на її засідання, оформлює результати роботи Комісії (складає протоколи, акти, листи тощо) та забезпечує ведення листування з питань роботи Комісії.

3.8. Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування Комісії відноситься до повноважень відділу містобудування, архітектури та землеустрою виконавчого комітету Костопільської міської ради.

 

      Керуючий справами                                                    Руслана ВІТОШКО