Документ № 110 від 31.05.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31.05.2022 м. Костопіль №110
 
Про затвердження Положення про комісію та складу комісії з найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території Костопільської міської територіальної громади

Керуючись Законом України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв i дат історичних подій”, статтею 7 Закону України «Про географічні назви», частиною першою статті 37, частиною шостою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.12 р. № 989 “Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв i дат історичних подій” та з метою впорядкування розгляду питань щодо найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів на території Костопільської міської територіальної громади, виконком міської ради –

                                                                 В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про комісію з найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території Костопільської міської територіальної громади (додаток 1).
 2. Затвердити склад комісії з найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території Костопільської міської територіальної громади (додаток 2).
 3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

           Міський голова                                                                   Євгеній ДЕНИСЮК

 

                                                                           Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

                                                                           від 31 травня 2022 року № 110

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території

Костопільської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

 

 • Комісія з найменування та перейменування назв мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів на території Костопільської міської територіальної громади (надалі — Комісія) є постійно діючим консультативно- дорадчим органом, який утворюється з метою глибокого фахового вивчення i підготовки до розгляду на засіданні Костопільської міської ради питань з перейменування та найменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів власності територіальної громади.
 • При найменуванні та перейменуванні вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів на території Костопільської міської територіальної громади Комісія у своїй діяльності керується Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України від 21.05.2015 № 4865-VI “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв i дат історичних подій”, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 №989 “Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв i дат історичних подій” та цим Положенням.
 • Склад Комісії з фахівців у галузі історії, краєзнавців, громадських діячів i представників відповідних депутатських комісій та структурних підрозділів Костопільської міської ради у складі голови, заступника, секретаря та членів Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.
 1. Основні завдання
  • Основними завданнями Комісії є:
   • Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань, щодо найменування й перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів топоніміки розташованих на території Костопільської міської територіальної громади, присвоєння юридичним особам та об’єктам топоніміки імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв i дат історичних подій у місті.
   • Визначення обґрунтованості найменування нових та перейменування існуючих назв
   • Підготовка проекту Розпорядження голови Костопільської міської рад про проведення громадського обговорення (при надходженні звернень щодо найменування й перейменування скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки розташованих на території Костопільської міської територіальної громади, присвоєння юридичним особам та об’єктам топоніміки імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв i дат історичних подій).
 • Забезпечення проведення громадського обговорення, опрацювання висловлених пропозицій (зауважень), що надійшли під час його проведення, опрацювання поданих пропозицій (зауважень).
 • Забезпечення узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
 1. Організація діяльності
 • Комісія здійснює свою діяльність гласно. У засіданнях Комісії можуть брати участь депутати територіальної громади, представники засобів масової інформації та громадськості.
 • Засідання Комісії скликається в разі потреби. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.
 • Рішення Комісії        оформлюються    протоколом, який підписується  головою та секретарем Комісії.
 • Протокол надсилається голові Костопільської міської ради для прийняття відповідного рішення.
 • Рішення Koмісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 • Рішення комісії носить консультативно-рекомендаційний характер.
 • Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на засіданнях. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник за дорученням голови Комісії.
 • Підготовку матеріалів для розгляду на Комісії забезпечує секретар.
 1. Права
  • Комісія має право:
   • Отримувати документи, необхідні для повного i всебічного вивчення питання, щодо найменування або перейменування об’єктів на території Костопільської міської територіальної громади.
   • Запрошувати до участі у роботі Комісії депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради, а також фахівців в галузі історії, краєзнавців.                                                               
   • Члени Комісії, мають право долучати до протоколу викладену письмово свою окрему думку, яка разом з проєктом рішення виконавчого комітету Костопільської міської територіальної громади підлягає розгляду на засіданнях постійних комісій ради.
 1. Прикінцеві положення.
 • Порядок проведення громадського обговорення визначається постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 989.
 • На підставі протоколів, наданих Комісією та результатів громадського обговорення готується подання голови Костопільської міської ради та проєкт рішення виконавчого комітету про схвалення та внесення на розгляд Костопільської міської ради відповідного проєкту рішення про найменування (перейменування).
 • Проекти рішень міської ради з питань, пов’язаних з найменуванням a6o перейменуванням готує відділ містобудування, архітектури та землеустрою виконавчого комітету Костопільської міської ради.

           Керуючий справами

          виконавчого комітету                                                                       Руслана ВІТОШКО

                                                                           Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

                                                                           від 31  травня 2022 року № 110

СКЛАД

комісії з найменування та перейменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів на території Костопільської територіальної громади

ГЕРУК Сергій                                    -   заступник         міського      голови, голова комісії

КУЗНЮК Юрій                                 -   заступник         міського      голови, заступник голови комісії

ГОЛУБКО Тетяна                             -   головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та землеустрою, секретар комісії

Члени комісії

ГАВРИЛЮК Дмитро                        -   начальник відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради;

ВАКУЛКА Анатолій                        -   історик, краєзнавець (за згодою);

ВЛАСОВА Яна                                 -   начальник відділу у справах культури, молодіжної політики та спорту Костопільської міської ради;

КОЗАК  Олександр                           -   депутат Костопільської міської ради (за згодою);

ЛЕВЧЕНКО Олександр                    -   фізична – особа підприємець (за згодою);

ЛОБОВ Василь                                 -   заступник директора «Костопільського краєзнавчого музею» (за згодою);

ПРАСК Святослав                            -   письменник, член спілки письменників України (за згодою);

СНІТКО Катерина                             -   начальник відділу містобудування, архітектури та землеустрою виконавчого комітету Костопільської міської ради, головний архітектор.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                       Руслана ВІТОШКО