Документ № 98 від 31.05.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31.05.2022 м. Костопіль №98
 
Про постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння бджіл на території Костопільської міської територіальної громади

Керуючись ст. ст. 33, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про бджільництво», «Про захист рослин», «Про ветеринарну медицину», «Про племінну справу у тваринництві», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва»,    

виконком  міської  ради, -

 

                                                                ВИРІШИВ:

 1. Утворити постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння бджіл на території Костопільської міської територіальної громади, у складі згідно з додатком.
 2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння бджіл на території Костопільської міської територіальної громади.
 3. Рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 21.04.2021 №125 «Про постійну діючу робочу групу з питань запобігання отруєння бджіл під час проведення обробки сільськогосподарських угідь» вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника голови міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

           Міський голова                                                                       Євгеній ДЕНИСЮК

 

Додаток

до рішення  виконавчого комітету

від 31 травня 2022 року № 98     

             

Склад   

постійно діючої комісії із встановлення факту отруєння бджіл на території Костопільської міської територіальної громади

 

КУЗНЮК Юрій Богданович

- заступник міського голови, голова комісії;

ПОВХ Віталій Віталійович

- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії;

МУЗИЧКО Вікторія Вікторівна

- головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності виконавчого комітету міської ради, секретар комісії.

Члени робочої групи:

ВАСИЛЕЦЬ Юрій Юрійович

- начальник сектору превенції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області;

ОМЕЛЯНЧУК Алла Леонідівна

- начальник відділу харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області;

 

- власник (орендар) сільськогосподарських угідь, що знаходяться на відстані до 10 км від пасіки де були зафіксовані випадки отруєння бджіл (за згодою);

-                 староста старостинського округу Костопільської міської територіальної громади, на території якого зафіксовано факт отруєння бджіл

           Керуюча справами                                                                 Руслана ВІТОШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Костопільської міської ради

від 31 травня2022 року №98

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію із встановлення факту отруєння бджіл

на території Костопільської міської територіальної громади

 1. Постійно діюча комісія із встановлення факту отруєння бджіл на території Костопільської міської територіальної громади (далі - Комісія) створена на виконання Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року N 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва».
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бджільництво», «Про ветеринарну медицину», «Про захист рослин», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», іншими нормативними актами, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями Комісії є:
 • установлення достовірності загибелі бджіл;
 • установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл;
 • надання рекомендацій щодо визначення шкоди, заподіяної власникам пасік унаслідок отруєння бджіл;
 • відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт);
 • установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та пропозицій.
 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
 • отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян (за їх згодою);
 • запрошувати керівників та інших представників суб’єктів господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання Комісією, отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання або окремих громадян;
 • ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за порушення ними норм законодавства;
 • взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 1. Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії. Персональний склад Комісії затверджується рішенням Виконавчого комітету Костопільської міської ради та оновлюється щороку до 01 березня.
 2. До складу Комісії обов’язково входять:

- представник органу місцевого самоврядування за місцем розташуванням пасіки, який є головою Комісії, та представник органу місцевого самоврядування, адміністративні межі якого знаходяться ближче ніж за 10 кілометрів від пасіки, яку обстежує Комісія;

- представник територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або представник державної установи, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби;

- представник територіального органу Національної поліції України.

   Також до складу Комісії можуть бути включені інші представники органу місцевого самоврядування.

 1. До роботи Комісії залучається власник обстежуваної пасіки або уповноважена ним особа.
 2. До роботи Комісії можуть залучатися за згодою фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, представники профільних громадських об’єднань - не більше ніж дві особи, які здійснюють діяльність у цій місцевості, представник територіального чи міжрегіонального територіального органу Державної екологічної інспекції України, представник Державної авіаційної служби України.
 3. Комісія збирається невідкладно після надходження до органу місцевого самоврядування заяви про встановлення факту отруєння бджіл від власника пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої ним особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви.
 4. Комісія є правоможною в разі присутності представників територіального органу або представників державної установи, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби, органу місцевого самоврядування, Національної поліції України та власника пасіки або уповноваженої ним особи.
 5. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки підтверджуються ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі відсутності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про кількість бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) інформація власника пасіки про наявну кількість бджолиних сімей не береться до уваги.
 6. Відбір зразків для проведення аналізів (лабораторних досліджень) повинен здійснюватися однаковими методом та способом відповідно до законодавства.

         Відібрані зразки упаковуються, опломбовуються та передаються власнику пасіки для доставки в лабораторію. До відібраних зразків додається супровідний лист.

 1. Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення факту отруєння бджіл (далі - Акт), який заповнюється секретарем Комісії згідно з Додатком 1 до Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин (пункт 8 розділу IV), затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва».
 2. У разі відмови членів Комісії від участі в її роботі на місці обстеження до Акту вноситься інформація про таких осіб та причини відмови.
 3. Акт складається головою Комісії державною мовою в чотирьох примірниках та підписується  членами Комісії.

          По одному примірнику Акту голова Комісії надає власнику обстежуваної пасіки, представникам Держпродспоживслужби та Національної поліції України, один примірник залишається в голови Комісії.

         Кількість примірників може бути збільшена, якщо до роботи Комісії були залучені фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки.

         У разі залучення до роботи Комісії фізичних осіб та суб’єктів господарювання або їх представників, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, один примірник Акту надається таким особам.

         Усім іншим залученим до роботи комісії особам за їх заявою на ім’я голови Комісії надається копія Акту.

         Керуюча справами                                                                  Руслана ВІТОШКО