Документ № 87 від 31.05.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31.05.2022 м. Костопіль №87
 
Про виконання міського бюджету Костопільської міської територіальної громади за І квартал 2022 року

17562000000
(код бюджету)

Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту „а" частини першої статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію Управління фінансів Костопільської міської ради, виконавчий комітет

                                                                  В И Р І Ш И В:

 

  1. Схвалити звіт про виконання міського бюджету Костопільської міської територіальної громади за І квартал 2022 року (додатки 1 – 4):

1.1. По загальному фонду:

-  по  доходах  в  сумі  89 419 906 грн.;

- по  видатках  в  сумі  85 227 130 грн.  з  перевищенням  доходів  над          видатками у сумі 4 192 776 грн.

1.2. По спеціальному фонду:

-  по доходах в сумі 913 110 грн.;

- по видатках в сумі 1 103 186 грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 190 076 грн.

  1. Управлінню фінансів Костопільської міської ради подати звіт про виконання міського бюджету Костопільської міської територіальної громади за І квартал 2022 року на розгляд постійної комісії міської ради з питань бюджету,

фінансів, податків, планування соціально-економічного розвитку, підприєм-ництва, комунального майна та приватизації, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг, міжнародного співробітництва.

  1. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Управління фінансів Костопільської міської ради Ірину ВАЛЮЧЕНКО.

           Міський голова                                                                        Євгеній ДЕНИСЮК

 

 Вкладення: