Документ № 422 від 22.12.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2021 м. Костопіль №422
 
Про затвердження висновку органу опіки та піклування про можливість призначення *опікуном *

Відповідно до п. 4 делегованих повноважень статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55, 56, 63 Цивільного Кодексу України, Правил опіки і піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах молоді, Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131 /88, з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки,

виконком  міської  ради ,-

 

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити висновок органу опіки і піклування про можливість призначення *,* р.н., опікуном *, *р.н., що додається.
  2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Костопільської міської ради звернутись з поданням до Костопільського районного суду Рівненської області про призначення *, *р.н., опікуном *, *р.н.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський    голова                                          Євгеній ДЕНИСЮК

Додаток

до рішення  виконавчого комітету

від «22» грудня 2021 року № 422 

ВИСНОВОК ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

виконавчого комітету  Костопільської міської ради

від 17 грудня 2021 року

про  можливість призначення  *, * р.н.,  

опікуном   *, *р.н.

  

         На розгляд виконавчого комітету  Костопільської міської ради надійшла заява *, *р.н., яка зареєстрована за адресою: *м.Костопіль, а фактично проживає за адресою:  * м.Костопіль, про  видачу подання органу опіки та піклування про можливість призначення її опікуном  повнолітньої недієздатної особи  (її мами)   *, * р.н.   

            *, *р.н., постійно проживає разом з   мамою *, *р.н.,  за адресою:  *, м.Костопіль.

Відповідно довідки до акту огляду медико-соціальної  експертної комісії серія 12 ААБ № 812008 від 06.10.2021 року  *встановлено першу групу інвалідності підгрупи «А» загального захворювання (з розладами психіки), безтерміново.

*надано висновок ЛКК щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю І групи внаслідок психічного захворювання *, на підставі якого призначається допомога на догляд.

        *, яка є дочкою *, на розгляд органу опіки та піклування подала  всі документи, необхідні для отримання відповідного подання. Стан здоров’я заявниці дозволяє бути опікуном   *. * до кримінальної відповідності не притягувалася, не знятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

      У Костопільському районному суді Рівненської області розглядається цивільна справа №564/2903/21 за заявою * про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки і призначення опікуна.

Відповідно ст. 55,  63 Цивільного кодексу України, опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. Опікун або піклувальних призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна  чи піклувальників.

Призначення  * опікуном над її  мамою * відповідає інтересам хворої.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись нормами Цивільного кодексу України, Правилами опіки та піклування, затвердженими  Наказом Державного комітету України у справах сімʼї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р. за № 34/166/131/88, орган опіки та піклування виконавчого комітету  Костопільської міської ради вважає, що у разі визнання судом *недієздатною,   *, *р.н., може бути призначена опікуном *, *р.н.  на період визнання особи недієздатною.

 

Керуюча справами                                                  Руслана ВІТОШКО